Zmena alebo odstránenie prechodov medzi snímkami

Prechody medzi snímkami môžete zmeniť, môžete pre ne nastaviť rôzne vlastnosti alebo časovanie a môžete ich aj úplne odstrániť zo snímok prezentácie.

 Poznámky: 

Čo chcete urobiť?


Zmena prechodu snímky

 1. Na table, ktorá obsahuje karty Snímky a Prehľad, vyberte kartu Snímky.

Tabla obsahujúca karty Prehľad a Snímky

 1. Na karte Snímky v normálnom zobrazení kliknite na miniatúru snímky s prechodom, ktorý chcete zmeniť.
 2. Na karte Prechody na páse s nástrojmi prejdite do skupiny Prechod na túto snímku a kliknite na iný efekt prechodu snímky.

Výber prechodu v galérii v skupine Prechod na túto snímku.

 Tip.   Ak chcete zobraziť ďalšie efekty prechodu v galérii, kliknite na tlačidlo ĎalšieVzhľad tlačidla.

 Poznámka.   Zmena prechodov snímok pre všetky snímky v prezentácii     Opakujte kroky 2 a 3 a potom na karte Prechody prejdite do skupiny Časovanie a kliknite na položku Použiť na všetky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Nastavenie vlastností prechodu

Vlastnosti niektorých prechodov v programe PowerPoint 2010 sú prispôsobiteľné, takže ich môžete nastavovať.

 1. Na karte Prechody v normálnom zobrazení kliknite na miniatúru snímky s prechodom, ktorý chcete upraviť.
 2. Na karte Prechody prejdite do skupiny Prechod na túto snímku, kliknite na položku Možnosti efektu a vyberte požadovanú možnosť.
V tomto príklade je pre snímku použitý prechod Galéria a vybratá voľba Sprava.

Prechod Galéria počas prezentácie

Prechod Galéria s vybratou voľbou Sprava počas prezentácie.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Nastavenie časovania prechodu

Ak chcete nastaviť trvanie prechodu na aktuálnu snímku, použite tento postup:

 1. Na karte Snímky v normálnom zobrazení kliknite na miniatúru snímky s prechodom, pre ktorý chcete nastaviť časovanie.
 2. Na karte Prechody v skupine Časovanie prejdite k poľu Trvanie a zadajte alebo vyberte požadovanú rýchlosť.

Zadajte počet sekúnd, ktoré majú uplynúť do prechodu, do textového poľa Trvanie v skupine Časovanie.

Ak chcete zadať, kedy sa vykoná prechod z aktuálnej snímky na nasledujúcu, použite niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete prejsť na danú snímku po kliknutí myšou, na karte Prechody v skupine Časovanie začiarknite políčko Po kliknutí myšou.
 • Ak chcete prejsť na danú snímku po určitom čase, na karte Prechody prejdite do skupiny Časovanie a zadajte požadovaný počet sekúnd do poľa Po.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Odstránenie prechodu

 1. Na table, ktorá obsahuje karty Snímky a Prehľad, vyberte kartu Snímky.
 2. Na karte Snímky v normálnom zobrazení kliknite na miniatúru snímky, z ktorej chcete odstrániť prechod.
 3. Na karte Prechody prejdite do skupiny Prechod na túto snímku a kliknite na položku Žiadny.

 Poznámka.   Odstránenie prechodov snímok zo všetkých snímok v prezentácii      Opakujte kroky 2 a 3 a potom na karte Prechody prejdite do skupiny Časovanie a kliknite na položku Použiť na všetky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2010