Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Grafika SmartArt znázorňujúca časový harmonogram produktov

Príklad zobrazenia časovej osi pomocou grafiky SmartArt.

Grafika SmartArt je vizuálne zobrazenie informácií – podobne ako diagram – ktoré sa veľmi jednoducho vytvára. Tu je niekoľko spôsobov použitia takejto grafiky.

  • Hlavné body zoznamu s odrážkami môžete vložiť do navzájom súvisiacich tvarov, ktoré nemusia mať presne zvislý tvar a ktoré môžete vyfarbiť na zvýšenie ich účinku a názornosti.
  • Alebo môžete, ako v príklade na obrázku, názorne zobraziť výrobný plán použitím grafickej časovej osi, na ktorej sú zachytené hlavné stupne.
  • Môžete tiež zostaviť proces pomocou prepojených tvarov a šípok, aby ste vyjadrili priamu a jednoznačnú postupnosť.

Oboznámte sa s typmi rozložení grafík SmartArt a pozrite si príklady ich možného využitia.