Vyššia rýchlosť s programom Excel 2007

Prihlásenie sa v dolnom rohu dialógového okna, čo znamená viac možností a dialógové okno

Kliknutím na šípku Vzhľad tlačidla v spodnej časti skupiny získajte v prípade potreby ďalšie možnosti.
Bublina 1 Kliknite na šípku Vzhľad tlačidla v skupine Písmo.
Bublina 2 Otvorí sa dialógové okno Formát buniek.

Keď sa v pravom dolnom rohu skupiny zobrazí šípka Vzhľad tlačidla (s názvom Otvorenie dialógového okna), je v skupine k dispozícii viac možností. Kliknite na šípku a zobrazí sa dialógové okno alebo pracovná tabla.

Napríklad na karte Domov v skupine Písmo sú všetky príkazy, ktoré najčastejšie používate na zmeny písma: príkazy na zmenu typu písma, zmenu veľkosti a zmenu písma na tučné, kurzívu alebo podčiarknuté.

Ak potrebujete viac možností, napríklad dolný index, kliknite na Vzhľad tlačidla šípku na pravej strane karty Písmo a zobrazí sa dialógové okno Formát buniek, v ktorom je dolný index a ďalšie možnosti týkajúce sa písma.