Zbalenie a kopírovanie prezentácie na disk CD

Funkcia Balík pre disk CD programu Microsoft Office PowerPoint 2003 umožňuje kopírovať jednu alebo viac prezentácií spolu s podpornými súbormi na disk CD. Na disk CD sa na základe predvoleného nastavenia skopíruje zobrazovač Microsoft Office PowerPoint Viewer, ktorý bude slúžiť na spúšťanie zbalených prezentácií na iných počítačoch aj v prípade, že na nich nie je program PowerPoint nainštalovaný.

 Poznámka.   Táto funkcia sa v predošlých verziách programu PowerPoint nazývala Zbaliť a ísť.

ZobraziťPrispôsobenie balíka

Pri balení prezentácie sú prepojené (prepojený objekt: objekt vytvorený v zdrojovom súbore a vložený do cieľového súboru so zachovaním spojenia týchto dvoch súborov. Prepojený objekt v cieľovom súbore možno aktualizovať aktualizáciou zdrojového súboru.) súbory zahrnuté do balíka automaticky, ale máte možnosť ich vylúčiť. Do balíka prezentácie môžete pridať aj iné súbory.

Pred poskytnutím kópie prezentácie iným osobám sa odporúča skontrolovať osobné a skryté informácie a rozhodnúť, či je vhodné ich zahrnúť do prezentácie. Pred zbalením prezentácie budete pravdepodobne chcieť odstrániť komentáre, poznámky rukou alebo značky.

Zobrazovač PowerPoint Viewer sa automaticky zbalí s prezentáciou, ale možno ho z balíka vylúčiť v prípade, ak ste si istí, že počítač, na ktorom budete spúšťať disk CD, má nainštalovaný program PowerPoint alebo ak kopírujete prezentácie na archívny disk CD.

Ak používate písma TrueType, môžete ich tiež vložiť (vložený objekt: informácie (objekty) obsiahnuté v zdrojovom súbore a vložené do cieľového súboru. Objekt sa po vložení stáva časťou cieľového súboru. Zmeny vykonané vo vloženom objekte sa premietnu do cieľového súboru.) do prezentácie. Vložením písiem zabezpečíte, že budú k dispozícii pri spustení prezentácie na inom počítači. Na disk CD však nemožno zbaliť písma TrueType, ktoré majú zabudované obmedzenia súvisiace s autorskými právami.

Disk CD je predvolene nastavený na automatické prehrávanie prezentácií v poradí, ktoré určíte (niekedy sa označuje ako disk CD s automatickým spustením). Toto predvolené nastavenie však možno zmeniť na automatické prehrávanie iba prvej prezentácie, na automatické zobrazenie dialógového okna, z ktorého si používatelia vyberú prezentácie, ktoré chcú prehrať, alebo môžete vypnúť automatické funkcie a vyžadovať manuálne spustenie disku CD.

Obsah disku CD môžete chrániť pridaním hesiel na otvorenie alebo úpravy, ktoré sa budú vzťahovať na všetky zbalené prezentácie. V prípade prezentácií, ktoré vyžadujú zvýšené zabezpečenie, môžete pridať správu prístupových práv k informáciám. Prezentácie chránené správou prístupových práv k informáciám možno zobraziť iba v programe Office PowerPoint 2003 alebo novšej verzii a nemožno ich prezerať v zobrazovači PowerPoint Viewer. Správu prístupových práv k informáciám možno z prezentácie odstrániť, ak máte príslušné práva.

 Poznámka.   Ak ste pred zbalením prezentácie pridali heslo na jej otvorenie, požiadavka na heslo zostáva so zbalenou prezentáciou na disku CD. Ak si želáte neobmedzený prístup k zbalenej prezentácii, môžete heslo pred zbalením prezentácie odstrániť. Heslo na úpravy prezentácie sa pri zobrazení prezentácie ignoruje, pretože zobrazovač Microsoft PowerPoint Viewer neumožňuje vykonávať úpravy prezentácie.

ZobraziťKopírovanie na disk CD alebo do priečinka

Ak máte hardvér pre zápis na disk CD, funkcia Balík pre disk CD môže skopírovať prezentácie na prázdny disk CD-R, prázdny prepisovateľný disk CD-RW alebo prepisovateľný disk CD-RW s existujúcim obsahom. Existujúci obsah na disku CD-RW sa však prepíše. Funkciu Balík pre disk CD môžete použiť aj na kopírovanie prezentácie do priečinka v počítači alebo sieťového umiestnenia. Ak do balíka nezahrniete zobrazovač, môžete prezentáciu namiesto priameho kopírovania na disk CD skopírovať na disketu.

ZobraziťPožiadavky na operačný systém

Kopírovanie zbalených prezentácií na disk CD vyžaduje operačný systém Microsoft Windows XP alebo novší. Ak máte starší operačný systém, môžete pomocou funkcie Balík pre disk CD kopírovať prezentácie iba do priečinka v počítači, sieťového umiestnenia alebo na disketu (ak do balíka nezahrniete zobrazovač). Po zbalení súborov môžete na skopírovanie súborov na disk CD použiť program pre zápis na disk CD.

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2003