Základné úlohy pri vytváraní prezentácie v PowerPointe 2013

Powerpointové prezentácie fungujú ako prezentácie snímok. Rozdeľujete ich na snímky, aby ste poskytli informáciu alebo príbeh. Predstavte si, že každá snímka je prázdnym kresliacim plátnom pre obrázky, slová a tvary, ktoré vám pomôžu poskladať váš príbeh.

 Tip.   

Výber motívu

Po otvorení PowerPointu sa zobrazia niektoré vstavané motívy. Motív je návrh snímky obsahujúci zodpovedajúce farby (farby motívu: množina farieb použitých v súbore. Motív pozostáva z farieb motívu, písiem motívu a efektov motívu.), typy písma (písmo motívu: množina hlavných a vedľajších písiem, ktorá je priradená k súboru. Motív pozostáva z písiem motívu, farieb motívu a efektov motívu.) a špeciálne efekty (efekty motívu: množina vizuálnych atribútov, ktorá sa priraďuje k prvkom v súbore. Motív pozostáva z efektov motívu, farieb motívu a písiem motívu.) ako tiene, odrazy a pod.

 1. Vyberte motív.
 2. Kliknite na položku Vytvoriť alebo vyberte variant farby a potom kliknite na položku Vytvoriť.

Domovská obrazovka PowerPointu 2013

Ďalšie informácie: Použitie farby a návrhu (motívu) v snímkach

Vloženie novej snímky

Na karte Domov kliknite na položku Nová snímka a vyberte rozloženie snímky.

Vloženie novej snímky

Ďalšie informácie: Pridanie a odstránenie snímok a zmena ich usporiadania</Hyperlink>

Uloženie prezentácie

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť.
 2. Vyberte alebo vyhľadajte priečinok.
 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie prezentácie

 Tip.    Súbor ukladajte počas práce. Často stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + S.

Ďalšie informácie: Uloženie prezentácie

Pridanie textu

Kliknite dovnútra zástupného symbolu textu a začnite písať.

Pridanie textu

Formátovanie textu

 1. Vyberte text.
 2. V časti Nástroje na kreslenie kliknite na kartu Formát.
 3. Vykonajte jednu z týchto akcií:
 • Ak chcete zmeniť farbu textu, kliknite na položku Výplň textu a potom vyberte farbu.
 • Ak chcete zmeniť farbu obrysu textu, kliknite na položku Obrys textu a potom vyberte farbu.
 • Ak chcete použiť tieň, odraz, žiaru, skosenie, priestorové otáčanie alebo transformáciu, kliknite na položku Textové efekty a potom vyberte požadovaný efekt.

Formátovanie textu

Ďalšie informácie

Pridanie tvarov

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Tvary.
 2. Vyberte požadovaný tvar, kliknite na ľubovoľné miesto na snímke a pomocou myši nakreslite tvar.

Vloženie tvaru

 Tip.    Ak chcete vytvoriť dokonalý štvorec alebo kruh (alebo obmedziť rozmery iných tvarov), pri posúvaní myši podržte stlačený kláves Shift.

Ďalšie informácie: Pridanie tvarov.

Pridanie obrázkov

Na karte Vložiť vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete vložiť obrázok uložený na lokálnej jednotke alebo internom serveri, kliknite na položku Obrázky, vyhľadajte obrázok a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Pridanie obrázka

 • Ak chcete vložiť obrázok zo služby Bing alebo z galérie obrázkov typu ClipArt z lokality Office.com, kliknite na položku Obrázky online a pomocou vyhľadávacieho poľa nájdite obrázok.

Do vyhľadávacieho poľa ClipArt z lokality Office.com zadajte napríklad výraz Mačky.

Vloženie obrázka z lokality ClipArt


Tu je ukážka obrázkov mačiek, ktoré sa zobrazia:

Ukážka obrázkov mačiek na lokalite ClipArt

 • Vyberte obrázok a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Ďalšie informácie: Vloženie obrázka

Pridanie poznámok lektora

Odporúčame vám snímky nezaplniť príliš veľkým množstvom informácií. Užitočné informácie a poznámky môžete vložiť do poznámok lektora a odkazovať na ne počas prezentácie.

 1. Ak chcete otvoriť tablu s poznámkami, v dolnej časti okna kliknite na položku Poznámky.

Pridanie poznámok lektora

 1. Kliknite dovnútra tably Poznámky pod snímkou a začnite písať poznámky.

Ďalšie informácie: Pridanie poznámok lektora do každej snímky v prezentácii

Tlač poznámok lektora

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť.
 2. V časti Tlačiareňvyberte požadovanú tlačiareň.
 3. V časti Nastavenia kliknite na šípku nadol vedľa položky Snímky na celú stranu a v časti Rozloženie pri tlači kliknite na možnosť Strany s poznámkami.
 4. Kliknite na položku Tlačiť.

Tlač poznámok lektora

Ďalšie informácie: Tlač snímok s poznámkami lektora alebo bez nich.

Prezentovanie

Na karte Prezentácia vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete prezentáciu začať na prvej snímke, v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na položku Od začiatku.

Spustenie prezentácie od začiatku

 Tip.    Informácie o prezeraní poznámok počas prezentácie bez toho, aby ich videlo aj publikum, nájdete v článku Používanie zobrazenia pre prezentujúceho počas prezentácie.

Zatvorenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete kedykoľvek zatvoriť zobrazenie prezentácie, na klávesnici stlačte kláves Esc.

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013