Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Typ vzťahového rozloženia (lúčového) objektov grafiky


Grafika s rozložením Vzťah pokrýva celý rad typov diagramov, vrátane lúčového, Vennovho a terčového diagramu. Tie obyčajne vyjadrujú prepojenia medzi dvoma alebo viacerými množinami vecí alebo informácií.

Bublina 1 Uvedená grafika SmartArt používa rozloženie Zbiehavý lúčový diagram, v ktorom niekoľko prvkov súvisí s jedným jadrom alebo toto jadro ovplyvňuje.
Bublina 2 Rozloženie Základný Vennov diagram, ktoré pozostáva z dvoch alebo viacerých prekrývajúcich sa kruhov, znázorňuje prekrývanie plôch alebo konceptov, ktoré sú prekryté v stredovom priesečníku.
Bublina 3 Rozloženie Základný cieľový diagram sa používa na znázornenie obsahu, odstupňovania alebo hierarchických vzťahov.