Vytvorenie základnej prezentácie programu PowerPoint

Tento článok je výborným pomocníkom pri výučbe práce s programom PowerPoint.

Na konci tohto článku budete mať novú prezentáciu v programe PowerPoint a dobré znalosti o používaní programu PowerPoint 2010. Tento článok obsahuje informácie o rôznych úlohách vrátane opisu každej úlohy s hypertextovými prepojeniami na všetky procedúry, pomocou ktorých môžete vytvoriť prezentáciu.

 Poznámka.   V závislosti od komplexnosti prezentácie je možné, že nebudete musieť vykonávať všetky postupy uvedené v tomto článku. Aj napriek tomu, že postupy môžete vykonávať v ľubovoľnom poradí, odporúčame, aby ste používali poradie uvedené nižšie.

Prepojenia na články Pomocníka

Obsah tohto článku:

Oboznámenie sa s pracovným priestorom programu PowerPoint Stručný prehľad práce v okne programu PowerPoint
Pomenovanie a uloženie prezentácie Postupy pomenovania a uloženia prezentácie
Pridávanie, opakované usporiadanie a odstraňovanie snímok Postupy pridávania, opakovaného usporiadania alebo odstraňovania snímok v prezentácii
Pridanie textu na snímku

Nasledujúce postupy:

 • Pridanie textu do textového poľa
 • Pridanie textu, ktorý je časťou tvaru
 • Pridanie textu nezávislého od tvaru
Použitie šablóny v prezentácii

Nasledujúce postupy:

 • Použitie šablóny, ktorá je vstavaná v programe PowerPoint
 • Použitie vami vytvorenej šablóny, ktorá je uložená do počítača
 • Prevzatie bezplatnej šablóny programu PowerPoint z lokality Office.com alebo z webovej lokality tretej strany a použitie v prezentácii

 Tip.   Použitie vopred vytvorenej šablóny pomáha šetriť čas.

Použitie motívu na pridanie farby a štýlu do prezentácie

Postupy pridávania farby, formátu a použitie efektov v texte a iných prvkoch prezentácie

 Tip.   Ak ste použili vopred vytvorenú šablónu, pravdepodobne nebudete chcieť meniť farby motívu, písmo ani štýly.

Vloženie obrázka alebo obrázka ClipArt Postupy pridávania obrázkov z knižnice obrázkov ClipArt
Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov Postupy pridávania, zmeny a odstraňovania mnohých rôznych tvarov
Vloženie obsahu alebo snímky obrazovky Postupy vkladania snímky obrazovky a iného obsahu
Vytvorenie obrázka SmartArt Postupy vytvárania ilustrácií s návrhovou kvalitou niekoľkými kliknutiami tlačidla myši
Pridanie čísel snímok, čísel strán alebo dátumu a času Postupy pridávania čísel snímok, čísel strán alebo dátumu a času do snímok, strán s poznámkami a podkladov
Vytvorenie hypertextového prepojenia

Nasledujúce postupy:

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na snímku v rovnakej prezentácii
 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na snímku v inej prezentácii
 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na stránku alebo súbor na webe
 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na e-mailovú adresu
 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na nový súbor
Doručenie a distribúcia prezentácie Poskytuje prepojenie na postupy mnohých rôznych spôsobov, pre ktoré môžete doručiť alebo distribuovať prezentáciu
Zobrazenie vlastných poznámok počas premietania prezentácie na viacerých monitoroch Spôsob zobrazenia prezentácie a poznámok hovoriaceho v jednom počítači (napríklad v prenosnom počítači), zatiaľ čo diváci sledujú prezentáciu bez poznámok na inom monitore (napríklad na väčšej obrazovke) a spôsob nastavenia zobrazenia prezentujúcej osoby
Tlač snímok alebo podkladov

Nasledujúce postupy:

 • Nastavenie veľkosti snímky, orientácie strany a čísla úvodnej snímky
 • Nastavenie možností tlače a tlač snímok alebo podkladov
 • Uloženie nastavení tlače
Vytvorenie a tlač strán s poznámkami

Nasledujúce postupy:

 • Vytvorenie strán s poznámkami
 • Vytváranie väčšieho priestoru pre poznámky
 • Pridanie grafického objektu alebo použitie formátovania na všetky strany s poznámkami
 • Zobrazenie strán s poznámkami na webovej stránke
 • Tlač strán s poznámkami s miniatúrami snímok
 • Tlač strán s poznámkami bez miniatúr snímok
Tlač snímok Prehľad tlače v programe PowerPoint a postupy nastavenia veľkosti a orientácie snímky na tlač, ako aj informácie o spôsobe tlače snímok
Čo je nové v programe PowerPoint 2010 Informácie o nových funkciách v programe PowerPoint 2010
 
 
Platí pre:
PowerPoint 2010