Vytvorenie vlastného tvaru skombinovaním tvarov

Niekedy požadovaný tvar nie je zahrnutý do vstavaných alebo predvolených tvarov. V takomto prípade môžete tvary zlúčiť a vytvoriť tak nový tvar. Môžete tiež použiť nástroj Upraviť body a zmeniť tvar na taký, aký chcete.

Zlúčiť tvary

Zlúčenie tvarov

  1. Vyberte tvary a zlúčte ich.
  2. Na karte Nástroje na kreslenie – Formát kliknite na položku Zlúčiť tvary a vyberte požadovanú možnosť.

Možnosti zlučovania tvarov na karte Nástroje na kreslenie – Formát

Zmena tvaru s použitím funkcie Upraviť body

  1. Dvojitým kliknutím tvar zmeníte.
  2. V sekcii Nástroje na kreslenie na karte Formát tiež môžete kliknúť na položky Vložiť tvary > Upraviť tvar > Upraviť body.

Príkaz Upraviť body prístupný prostredníctvom položky Upraviť na karte Nástroje na kreslenie – Formát

  1. Presunutím čiernych bodov na úpravu zmeníte tvar. Pomocou bielych štvorcových bodov na úpravu môžete zmeniť zakrivenie línie medzi dvomi čiernymi bodmi.

Úprava bodov v tvare

Úprava bodov je jednoduchšia, keď tvar nemá výplň a nie je naň použitý štýl. Výplň, štýl alebo iné efekty môžete pridať po dokončení úpravy bodov.

 Tip.    Môžete si tiež pozrieť video zobrazujúce rozličné spôsoby používania koncových bodov. Hoci bolo vytvorené pre predchádzajúcu verziu PowerPointu, je pomerne podrobné a proces je rovnaký.

Opätovné použitie vlastného tvaru v inom programe balíka Office

Ak tvar budete chcieť použiť aj neskôr, kliknite na neho pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Uložiť ako obrázok.

Ak chcete obrázok vložiť v inom programe, kliknite na položky Vložiť > Obrázky, vyhľadajte obrázok a kliknite na položkuVložiť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013