Vytvorenie šablóny programu PowerPoint

Informácie vysvetľujúce, čo je to šablóna programu PowerPoint, nájdete v téme Čo je šablóna programu PowerPoint?

 Poznámka.   Šablónu nemusíte vytvárať úplne od začiatku. Office.com poskytuje ZDARMA tisícky šablón programu PowerPoint, ktoré môžete použiť alebo upraviť tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

Na vytvorenie šablóny, ktorú použijete vo svojej prezentácii, použite nasledujúci postup:

 1. Otvorte prázdnu prezentáciu a na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia predlohy kliknite na položku Predloha snímky.

 Tip.   Na table miniatúr (miniatúra: miniatúrne zobrazenie obrázka.) snímok v zobrazení predlohy snímky je predloha snímky znázornená väčším obrázkom a pod ňou sú menšie obrázky, ktoré predstavujú rozloženia.

Predloha snímky s rozloženiami

Bublina 1 Predloha snímky
Bublina 2 Príslušné rozloženia
 1. Na prispôsobenie predlohy snímky a príslušných rozložení použite niektoré z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete z rozloženia odstrániť nežiaduci zástupný symbol, ktorý je predvolene nastavený, na table miniatúr snímok kliknite na rozloženie snímky obsahujúce daný zástupný symbol, potom kliknite na orámovanie zástupného symbolu v okne prezentácie a stlačte tlačidlo DELETE.
  • Ak chcete pridať zástupný symbol textu, na table miniatúr snímok kliknite na rozloženie snímky, do ktorého chcete zástupný symbol umiestniť, a potom vykonajte tieto kroky:
   1. Na karte Predloha snímky v skupine Rozloženie predlohy kliknite na položku Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na položku Text.
   2. Kliknite na miesto na predlohe snímky a potom posúvaním myši nakreslite zástupný symbol.

 Tip.   Posúvaním niektorého z rohov orámovania zmeníte veľkosť zástupného symbolu.

 1. Zadajte popisný text, ktorý vyzve používateľov šablóny na zadanie určitých informácií. Ak chcete pridať vlastný text výzvy, prečítajte si tému Pridanie zástupného symbolu textu s vlastným textom výzvy.
 • Ak chcete pridať iné typy zástupných symbolov, ktoré budú obsahovať napríklad obrázky, obrázky ClipArt, snímky obrazovky, grafické prvky SmartArt, grafy, filmy, zvuky alebo tabuľky, na karte Predloha snímky v skupine Rozloženie predlohy kliknite na položku Vložiť zástupný symbol a potom kliknite na typ zástupného symbolu, ktorý chcete pridať.
 • Na vytvorenie charakteristického vzhľadu snímky pomocou farby a pozadia použite nasledujúci postup:
 • Ak chcete nastaviť orientáciu stránky pre všetky snímky vo vašej prezentácii, na karte Predloha snímky v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Orientácia snímky, a potom kliknite na položku Na výšku alebo Na šírku.
 1. Šablónu uložte kliknutím na tlačidlo Office Tlačidlo Microsoft Office a následným kliknutím na položku Uložiť ako.
 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru alebo akceptujte navrhnutý názov.
 3. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Šablóna programu PowerPoint (.potx) a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 Tip.   Šablóny uložte do priečinka Templates v umiestnení C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\, aby ste ich neskôr mohli ľahko nájsť.

 1. Ak potrebujete pomoc pri použití novej šablóny v prezentácii, prečítajte si tému Použitie šablóny v prezentácii.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Prepojenia na ďalšie informácie o šablónach programu PowerPoint

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2010