Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Ikona pre grafiku SmartArt v rozložení snímky


V programe PowerPoint 2007 existuje aj iný spôsob na vloženie grafiky SmartArt: Kliknutie na ikonu grafiky SmartArt, ktorá je súčasťou viacerých rozložení snímky, ako je znázornené na obrázku.

Bublina 1 Kliknite na ikonu grafiky SmartArt, ktorá je súčasťou rozloženia snímky.
Bublina 2 Otvorí sa galéria grafiky SmartArt, z ktorej si môžete vybrať požadované rozloženie.

Ak chcete na snímke pracovať s touto skupinou ikon, musíte najprv použiť rozloženie snímky, ktoré ju obsahuje. Pracovať s rozloženiami snímok sa naučíte v praktickom cvičení.

Výhodou tejto metódy je to, že sa grafika vloží vždy do toho zástupného symbolu, ktorý obsahuje použitú ikonu. (Zástupný symbol je blok s bodkovaným orámovaním, ktorý vymedzuje hlavný obsah snímky.) Je to výhoda najmä vtedy, ak rozloženie snímky obsahuje dva zástupné symboly, ktoré môžu obsahovať grafiku. Ak použijete na vloženie grafiky SmartArt ikonu v cieľovom zástupnom symbole, máte istotu, že sa grafika vloží do tohto zástupného symbolu.