Vytvorenie obrázka SmartArt

Obrázok SmartArt je vizuálnym vyjadrením informácií. Môžete ho rýchlo a jednoducho vytvoriť, pričom si môžete vybrať z rôznych rozložení a účinne vyjadriť to, čo potrebujete.

Obrázok SmartArt s textom snímky a galériou rozložení

Obsah tohto článku


Prehľad vytvárania obrázka SmartArt

Väčšina obsahu vytvoreného v programoch systému produktov Microsoft Office 2007 je textová, aj keď v porovnaní s textom používanie ilustrácií zlepšuje pochopenie a zapamätanie si prezentovaného obsahu a podnecuje činnosť. Vytvorenie ilustrácií dizajnérskej kvality môže byť náročné, najmä ak nie ste profesionálnym dizajnérom alebo si profesionála nemôžete dovoliť. Ak používate staršie verzie balíka Microsoft Office, namiesto práce na obsahu vám veľa času môže zabrať vytváranie tvarov rovnakej veľkosti a ich zarovnanie, úprava textu do požadovaného tvaru a manuálne formátovanie tvarov tak, aby sa zhodovali s celkovým štýlom dokumentu. S novou funkciou balíka Office, verzia 2007 označovanou ako obrázok SmartArt a s ďalšími novými funkciami, ako sú napríklad motívy (motív: skupina jednotných návrhových prvkov, ktoré zabezpečujú vzhľad dokumentu prostredníctvom farieb, písiem a obrázkov.), môžete niekoľkými kliknutiami vytvárať ilustrácie dizajnérskej kvality.

Obrázok SmartArt je možné vytvoriť v programe Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 alebo v e-mailovej správe v programe Microsoft Office Outlook 2007. Aj keď v ostatných programoch balíka Office, verzia 2007 nie je možné vytvoriť obrázok SmartArt, môžete ho kopírovať a prilepiť do týchto programov ako obrázok.

Keďže prezentácie v programe Office PowerPoint 2007 často obsahujú snímky so zoznamami s odrážkami, môžete rýchlo konvertovať text snímky na obrázok SmartArt. Ďalej je možné pridať animáciu do obrázka SmartArt v prezentáciách programu Office PowerPoint 2007.

Pri vytváraní obrázka SmartArt sa zobrazia možnosti na výber typu obrázka SmartArt, napríklad Spracovanie, Hierarchia, Cyklický alebo Vzťah. Typ je podobný kategórii obrázka SmartArt. Každý typ obsahuje niekoľko odlišných rozložení. Po výbere rozloženia môžete rozloženie obrázka SmartArt zmeniť. Väčšina textu a iného obsahu, farby, štýly, efekty a formátovanie textu sa do nového rozloženia prenesú automaticky.

Po výbere rozloženia sa zobrazí text zástupného symbolu (napríklad [Text]), takže vidíte, ako obrázok SmartArt vyzerá. Text zástupného symbolu sa nevytlačí, ani sa nezobrazí počas prezentácie. Tvary sa však zobrazia a vytlačia vždy, ak ich neodstránite. Text zástupného symbolu je možné nahradiť vlastným obsahom.

Pri pridávaní alebo úprave obsahu na textovej table sa automaticky aktualizuje aj obrázok SmartArt: tvary sa podľa potreby pridávajú alebo odstraňujú.

V obrázku SmartArt je tiež možné pridávať alebo odstraňovať tvary a upraviť tak štruktúru rozloženia. Napríklad rozloženie Základný proces sa zobrazuje s tromi tvarmi, ale vy možno potrebujete iba dva tvary alebo naopak až päť tvarov. Pridávaním alebo odstraňovaním tvarov a editovaním textu sa usporiadanie tvarov a množstvo textu vnútri týchto tvarov automaticky aktualizuje, pričom sa zachová pôvodný návrh a ohraničenie rozloženia obrázka SmartArt.

Ak chcete pridať do obrázka SmartArt vzhľad a úpravy dizajnérskej kvality, použite štýl obrázkov SmartArt.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Čo je potrebné brať do úvahy pri tvorbe obrázka SmartArt

Ešte pred vytvorením obrázka SmartArt si predstavte, aký typ a rozloženie by boli najlepšie na zobrazenie vašich údajov. Čo má obrázok SmartArt vyjadriť? Má mať konkrétny vzhľad? Pretože je možné rýchlo a jednoduchoprepínať rozloženia, vyskúšajte si rôzne rozloženia (v rámci rôznych typov), kým nenájdete najvhodnejšie pre daný obsah. Obrázok by mal byť jasný a zrozumiteľný. Vyskúšajte rôzne typy, pričom ako východiskový bod môžete použiť tabuľku nižšie. Nasledujúca tabuľka je určená ako pomôcka a neposkytuje kompletný zoznam.

Účel obrázka Typ obrázka
Zobrazenie nesekvenčných informácií Zoznam
Zobrazenie krokov v procese alebo v časovej postupnosti Spracovanie
Zobrazenie nepretržitého procesu Cyklický
Zobrazenie rozhodovacieho stromu Hierarchia
Vytvorenie organizačnej schémy Hierarchia
Ilustrovanie prepojení Vzťah
Zobrazenie vzťahu medzi časťami a celkom Matica
Zobrazenie proporcionálnych vzťahov s najväčším komponentom navrchu alebo naspodku. Ihlan

Berte do úvahy aj množstvo textu, pretože to často rozhoduje o tom, ktoré rozloženie použijete a aký bude požadovaný počet tvarov v rozložení. Vo všeobecnosti sú obrázky SmartArt najefektívnejšie, keď sa počet tvarov a množstvo textu obmedzí na kľúčové body. Väčšie množstvo textu môže odvádzať pozornosť od vizuálneho pôsobenia obrázka SmartArt a sťažiť vizuálne sprostredkovanie obsahu. Existujú však rozloženia, ako napríklad rozloženie Lichobežníkový zoznam v rámci typu Zoznam, ktoré dobre fungujú aj s väčším množstvom textu.

Niektoré rozloženia obrázkov SmartArt obsahujú pevný počet tvarov. Napríklad rozloženie Šípky vyváženia v rámci typu Vzťah zobrazuje dva protikladné nápady alebo koncepty. Iba dva tvary môžu obsahovať text a toto rozloženie nie je možné zmeniť tak, aby zobrazovalo viac položiek.

Rozloženie Šípky vyváženia s 2 tvarmi pre text

Ak potrebujete znázorniť viac ako dve položky, prepnite na iné rozloženie, ktoré poskytuje viac tvarov pre text, napríklad na rozloženie Základný ihlan v type Ihlan. Nezabúdajte na to, že zmena rozložení alebo typov môže zmeniť význam informácií. Napríklad rozloženie so šípkami smerujúcimi doprava, ako je Základný proces v type Spracovanie, má odlišný význam ako obrázok SmartArt so šípkami do kruhu, ako je Nepretržitý cyklus v type Cyklický.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie obrázka SmartArt

 1. Na karte Vložiť kliknite v časti Ilustrácie na položku Obrázky SmartArt.

Vzhľad pása s nástrojmi skupiny Ilustrácie

 1. V dialógovom okne Vybrať grafiku SmartArt kliknite na požadovaný typ a na rozloženie.
 2. Text zadajte niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  • Kliknite na tvar v obrázku SmartArt a zadajte text.
  • Kliknite na symbol [Text] na textovej table a zadajte text alebo text prilepte.
  • Kopírujte text z iného programu, kliknite na symbol [Text] a potom text prilepte do textovej tably.

ZobraziťAk sa textová tabla nezobrazuje

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.
 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na položku Časť okna s textom.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena farieb celého obrázka SmartArt

Pre tvary obrázka SmartArt je možné aplikovať varianty farieb odvodené z farieb motívu (farby motívu: množina farieb použitých v súbore. Motív pozostáva z farieb motívu, písiem motívu a efektov motívu.).

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.
 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

Vzhľad skupiny Štýly obrázkov SmartArt

 1. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Použitie štýlu obrázkov SmartArt v obrázku SmartArt

Štýl obrázkov SmartArt je kombináciou rôznych efektov, napríklad štýl čiary, skosenia alebo priestorových efektov, ktoré je možné aplikovať na tvary v obrázkoch SmartArt. Získate tak jedinečný a profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.
 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl obrázkov SmartArt.

Ak chcete zobraziť ďalšie štýly obrázkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla.

Tipy    

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007