Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Zoznam skonvertovaný na grafiku SmartArt

Jednoduchý zoznam s odrážkami môžete v programe PowerPoint skonvertovať na grafiku SmartArt.

Získali ste prehľad o dostupných typoch grafiky SmartArt a teraz môžete zužitkovať ovocie svojej práce a naučiť sa, ako takúto grafiku vytvoriť.

Existujú dva spôsoby, ako začať: Môžete začať konverziou existujúceho zoznamu na snímke alebo môžete vložiť prázdnu grafiku a pridať do nej vlastný obsah.

Potom sa naučíte pracovať s prvkami grafiky, pridávať text do tvarov pomocou užitočnej tably Text, presúvať tvary a text na požadované miesta v rozložení a použiť iné rozloženie, ak sa vám bude zdať vhodnejšie.

Grafika SmartArt vás podrží vo všetkých smeroch a vykoná väčšinu operácií za vás. Bude sa vám to páčiť.