Vymazanie celého formátovania textu

V programoch Microsoft Word a Microsoft PowerPoint môžete z textu jednoducho vymazať celé formátovanie (napríklad tučný alebo podčiarknutý text, kurzívu, farbu, horný alebo dolný index a ďalšie prvky) a vrátiť textu predvolené štýly formátovania.

  1. Vyberte text, z ktorého chcete vymazať celé formátovanie.
  2. Na karte Domov v časti Písmo vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
    • V programe Word kliknite na tlačidlo Vymazať formátovanieObrázok tlačidla.
    • V programe PowerPoint kliknite na tlačidlo Vymazať všetko formátovanieObrázok tlačidla.
 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013, Word 2013