Vloženie obrázka

Obrázky a obrázky ClipArt je možné vkladať do excelových hárkov, e-mailových správ, powerpointových prezentácií, publikácií v Publisheri a wordových dokumentov. Obrázky a obrázky ClipArt sa môžu nachádzať vo vašom počítači alebo na webe.

Postup popísaný v tomto článku sa vzťahuje na Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher a Word.

Čo vás zaujíma?


Vloženie obrázka uloženého v počítači

 1. Kliknite na miesto, na ktoré chcete vložiť obrázok. Ak pracujete s Outlookom, kliknite na telo správy.
 2. Kliknite na položku Vložiť a potom na položku Obrázky v počítači.
 3. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte obrázok alebo obrázok ClipArt a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vloženie obrázka z webu

 1. Kliknite na miesto, na ktoré chcete vložiť obrázok. Ak pracujete s Outlookom, kliknite na telo správy.
 2. Kliknite na položku Vložiť a potom na položku Obrázky online.
 3. Ak chcete vyhľadať obrázok ClipArt na lokalite Office.com, do poľa Hľadať na Office.com zadajte hľadaný výraz, napríklad „motýle" alebo „gitary", a stlačte kláves ENTER.
 4. Ak chcete obrázky hľadať na webe, hľadaný výraz zadajte do poľa Hľadať v službe Bing a stlačte kláves ENTER.

 Tip.   Kopírovať a prilepovať môžete aj obrázky z webovej stránky. Na stránke kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať. V súbore kliknite pravým tlačidlom myši na miesto, na ktoré chcete vložiť obrázok, a potom kliknite na položku Prilepiť.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Zmena veľkosti obrázka

 1. Kliknite na obrázok a rukoväť na zmenu veľkosti posúvajte myšou smerom od stredu alebo do stredu. Súčasne vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete stred obrázka zachovať na rovnakom mieste, počas posúvania rukoväte myšou podržte stlačený kláves CTRL. Ak chcete to isté spraviť vo Worde, malo by byť vypnuté Živé rozloženie. (Súbor > Možnosti > Všeobecné a zrušte začiarknutie políčka Aktualizovať obsah dokumentu počas presúvania.)
  • Ak chcete zachovať pomer strán obrázka, počas posúvania rukoväte myšou podržte stlačený kláves SHIFT.
  • Ak chcete zachovať pomer strán obrázka a aj jeho stred na rovnakom mieste, počas posúvania rukoväte myšou podržte stlačenú kombináciu klávesov CTRL +  SHIFT.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Použitie štýlu na obrázok

Použitím štýlu obrázka − kombinácie možností formátovania − môžete obrázok zvýrazniť. Štýly nájdete v galérii Štýly obrázkov na karte Formát. Ak prechádzate myšou ponad určitý štýl, zobrazí sa ukážka toho, ako by obrázok po použití štýlu vyzeral.

 1. Kliknite na obrázok, na ktorý chcete použiť štýl.
 2. Na karte Formát kliknite na položku Štýl obrázka.

Obrázok pása s nástrojmi PowerPointu

Ak sa karta Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali obrázok.

Ak chcete zobraziť ďalšie štýly obrázkov, kliknite na tlačidlo ĎalšieObrázok tlačidla.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Použitie obrázka ako pozadia snímky

Platí iba pre PowerPoint

 1. Kliknite na snímku, ktorú chcete zmeniť, kliknite na položku Návrh a potom na položku Formátovať pozadie.

Ak chcete vybrať viaceré snímky, kliknite na prvú snímku, podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na ďalšie snímky.

 1. Na table Formátovanie pozadia kliknite v časti Výplň na položku Výplň obrázka alebo textúry.
 2. Ak chcete použiť obrázok uložený v počítači, kliknite na položku Súbor, v dialógovom okne Vložiť súbor vyhľadajte obrázok a potom kliknite tlačidlo Vložiť.
 3. Ak chcete použiť obrázok z webu, kliknite na položku Online a použite jeden z nasledovných postupov:
 • Ak chcete vyhľadať obrázok ClipArt na lokalite Office.com, do poľa Hľadať na Office.com zadajte hľadaný výraz, napríklad „motýle" alebo „gitary", a stlačte kláves ENTER.
 • Ak chcete obrázky hľadať na webe, hľadaný výraz zadajte do poľa Hľadať v službe Bing a stlačte kláves ENTER. Následne kliknite na obrázok, ktorý chcete použiť, a kliknite na tlačidlo Vložiť.
 1. Ak chcete, posúvaním jazdca Priehľadnosť môžete meniť priehľadnosť pozadia.
 2. Ak chcete, môžete kliknúť na položku Uložiť obrázky vedľa seba ako textúru. Následne môžete používať rozličné prvky na ovládanie odsadenia, ktoré umožňujú presúvať obrázok smerom doľava, doprava, hore a dole.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Poznámky

 
 
Platí pre:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013