Uloženie súboru prezentácie

Prezentáciu vytvorenú v PowerPointe 2013 v stolnom počítači môžete uložiť na lokálnu jednotku (napríklad na prenosný počítač), do sieťového umiestnenia, na CD alebo DVD disk či USB kľúč alebo ju môžete uložiť v inom formáte súboru. Ak chcete prezentáciu uložiť do webového umiestnenia, pozrite si tému Uloženie a zdieľanie prezentácie v službe OneDrive.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť.

Súbor > Uložiť alebo Uložiť ako

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
 • Ak ju chcete uložiť na lokálnu jednotku, napríklad do prenosného počítača, na USB kľúč, na CD alebo DVD disk, kliknite na položku Počítač.
 • Ak ju chcete uložiť do knižnice SharePointu, kliknite na položku SharePoint.
 • Ak chcete prezentáciu uložiť do webového umiestnenia, pozrite si tému Uloženie a zdieľanie prezentácie v službe OneDrive.
 1. V časti Uložiť ako kliknite v časti Naposledy použité priečinky na tlačidlo Prehľadávať, vyberte cestu a priečinok súborov a súbor pomenujte.
 2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie súboru prezentácie v inom formáte súboru

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako.
 2. V časti Uložiť ako vykonajte niektorý z týchto krokov:
 3. V časti Naposledy použité priečinky kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyberte cestu a priečinok súborov a súbor pomenujte.
 4. V zozname Uložiť vo formáte vyberte požadovaný formát súboru.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie prezentácie v staršej verzii PowerPointu

V PowerPointe 2013 môžete súbory uložiť vo formáte staršej verzie PowerPointu. Požadovanú verziu vyberiete zo zoznamu Uložiť vo formáte v okne Uložiť ako. Prezentáciu vo formáte Prezentácia programu PowerPoint 2013 (.pptx) môžete napríklad uložiť vo formáte Prezentácia programu PowerPoint 97-2003 (.ppt).


 Poznámky: 

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013