Uloženie a zdieľanie prezentácie vo OneDrive

Prezentáciu PowerPointu 2013 môžete uložiť v Microsoft OneDrive a uľahčiť si tak prístup k súborom v cloude, ich ukladanie a zdieľanie.

 Dôležité upozornenie.    Táto funkcia nepodporuje synchronizáciu medzi službou OneDrive a vaším lokálnym diskom v balíku Office na počítači s Windowsom RT. Prezentácie však môžete otvárať a ukladať vo OneDrive tak, že kliknete na kartu Súbor a následne na karty Otvoriť a Uložiť.

  1. Na nastavenie bezplatného konta služby OneDrive treba mať konto Microsoft. Pozrite si tému Registrácia a získanie konta Microsoft.

     Poznámka.   Ak už konto služby OneDrive máte, prejdite na krok 2.

  2. Prihláste sa vo OneDrive s kontom Microsoft.

 Poznámka.    Ak ste ešte nikdy neukladali obsah do cloudu, v PowerPointe začnite pridaním cloudovej služby, napríklad služby OneDrive, do zoznamu umiestnení. Ak ste už pridali OneDrive ako umiestnenie v PowerPointe, prejdite na krok 5.

  1. V PowerPointe kliknite na položky Súbor > Uložiť ako > Pridať miesto.

Pridanie OneDrivu ako umiestnenia

  1. V časti Pridať miesto kliknite na položku OneDrive.
  2. V PowerPointe otvorte prezentáciu, ktorú chcete uložiť vo OneDrive.
  3. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako.
  4. V časti Uložiť ako kliknite na položku OneDrive používateľa <vaše meno>.
  5. Vyberte priečinok zo zoznamu Naposledy použité priečinky alebo kliknite na položku Prehľadávať, vyhľadajte priečinok vo OneDrive a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Uloženie vo vlastnom OneDrive

Ďalšie informácie
Ukladať a zdieľať môžete súbory v cloude aj tak, že sa zaregistrujete a získate konto služieb Office 365 SharePoint. Ďalšie informácie nájdete na domovskej stránke služieb Microsoft Office 365.

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013