Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt


Pri použití prvkov grafiky SmartArt si budete môcť vybrať z galérie rozložení. Rozloženie odkazuje na typy a usporiadanie tvarov v grafike a spôsob ich zoskupenia a prepojenia.

Kliknite na tlačidlo Prehrať a zobrazí sa galéria a dostupné rozloženia.


Všetky rozloženia objektov grafiky SmartArt sa nachádzajú v kategórii Všetko v dialógovom okne Vybrať grafiku SmartArt (zobrazené v animácii). Rozdelené sú do nasledovných typov:

  • Zoznam
  • Spracovanie
  • Cyklický
  • Hierarchia
  • Vzťah
  • Matrica
  • Ihlan

V nasledujúcej lekcii získate ďalšie podrobnosti o vytváraní objektov grafiky SmartArt a o výbere ich rozloženia. Na tomto mieste si však všimnite grafické objekty SmartArt vytvorené v rôznych rozloženiach.

Všimnite si, že tieto ukážky sa odlišujú rôznym typom rozloženia, ale aj rôznym návrhom snímky – teda použitým pozadím, farbou a písmom. V poslednej lekcii sa dozviete podrobnosti o spôsoboch návrhu grafiky.