Tlač snímok s poznámkami lektora alebo bez nich

Tlačiť snímok bez poznámok lektora je vlastne jednoduchšie ako s nimi. V skutočnosti existuje iba jeden spôsob, ako vytlačiť snímky spolu s poznámkami lektora.

  1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.
  2. V časti Nastavenia kliknite do druhého políčka (podľa predvoleného nastavenia sa v ňom zobrazuje text Snímky na celú stranu), potom v časti Rozloženie pri tlači kliknite na položku Strany s poznámkami.
    Tlač poznámok lektora
    Pomocou možnosti Strany s poznámkami môžete vytlačiť každú snímku na jednej strane s poznámkami lektora pod snímkou. Na table Náhľad môžete vidieť, ako konkrétne možnosti rozloženia vyzerajú.
  3. Zadajte ostatné nastavenia, napríklad požadované snímky, počet kópií a podobne.
  4. Kliknite na položku Tlačiť.

Všetky možnosti v časti Rozloženie pri tlači a všetky možnosti v časti Podklady umožňujú len tlač snímok a obsahu snímok bez poznámok lektora.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tlači powerpointových snímok, pozrite si témy Čiernobiela tlač prezentácie alebo tlač prezentácie v odtieňoch sivej alebo Vytváranie a tlač podkladov.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013