Tlač snímok

Obsah tohto článku


Prehľad tlače snímok

Väčšina prezentácií je určená pre farebné zobrazenie, ale snímky a podklady sa obyčajne tlačia čiernobielo alebo v odtieňoch sivej (odtiene sivej: škála odtieňov od bielej po čiernu, ktorá sa používa pri zobrazovaní alebo tlači textov a grafických prvkov.). Pri tlači v odtieňoch sivej sa obrázky tlačia v sivých odtieňoch medzi čiernou a bielou.

Pri tlači snímok nastaví program PowerPoint farby v prezentácii tak, aby sa zhodovali s možnosťami vybranej tlačiarne.

Môžete prispôsobovať veľkosť snímok rôznej veľkosti papiera vrátane listu alebo účtovnej knihy. Môžete tiež určiť vlastnú veľkosť.

V programe Microsoft Office PowerPoint 2007 môžete tlačiť aj iné časti prezentácie, napríklad podklady, poznámky alebo prezentáciu v zobrazení prehľadu.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Nastavenie veľkosti a orientácie snímky na tlač

Ak chcete zmeniť možnosti tlače, použite tento postup:

 1. Na karte Návrh v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Nastavenie strany.
 2. V zozname Veľkosť snímok kliknite na veľkosť papiera, na ktorom chcete tlačiť.

 Poznámky: 

 • Ak kliknete na položku Vlastná, zadajte alebo vyberte požadované rozmery v poliach Šírka a Výška.
 • Ak chcete tlačiť na fólie, kliknite na položku Fólia.
 1. Ak chcete pre snímky nastaviť orientáciu strany, v rámčeku Snímky sekcie Orientácia kliknite na položku Na šírku alebo Na výšku.

 Poznámka.   Všetky snímky v prezentácii musia mať rovnakú orientáciu.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Tlač snímok

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla, kliknite na šípku vedľa položky Tlačiť a potom kliknite na položku Ukážka pred tlačou.
 2. V skupine Nastavenie strany v zozname Vytlačiť vyberte položku Snímky.
 3. Kliknite na položku Možnosti, ukážte na položku Farebne alebo v odtieňoch sivej a potom kliknite na jednu z nasledovných položiek:
  • Farba    Ak na tlač používate farebnú tlačiareň, snímky sa vytlačia farebne.
  • Farba (na čiernobielej tlačiarni)    Ak na tlač používate čiernobielu tlačiareň, snímky sa vytlačia v odtieňoch sivej.
  • Odtiene sivej    Snímky sa vytlačia v sivých odtieňoch medzi čiernou a bielou. Kvôli lepšej čitateľnosti textu sa výplne pozadia vytlačia bielo. (V niektorých prípadoch sa odtiene sivej zobrazia rovnako ako pri možnosti Len čiernobielo.)
  • Len čiernobielo    Podklady sa vytlačia bez sivých výplní.
 4. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

 Poznámka.   Ak vytvárate fólie pre spätný projektor, použite tento postup na vytlačenie prezentácie na priesvitné hárky. Informácie o nastavení strán na tlač fólií nájdete v článku Nastavenie veľkosti a orientácie snímky na tlač. Program Microsoft PowerPoint automaticky optimalizuje vybrané snímky pre čiernobielu alebo farebnú tlač.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2007