Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Štýl použitý na grafiku


Rovnako ako prezentácia obsahuje rôzne motívy, ktoré jej dodávajú celkový vzhľad, tak aj každé rozloženie prvkov grafiky SmartArt ponúka škálu dostupných štýlov.

Pri prvom vložení sa na grafiku použije predvolený štýl, ale môžete si vybrať aj iný štýl. Obrázok napríklad zobrazuje rovnakú grafiku, ktorú ste mali možnosť vidieť už skôr, keď bol na snímke použitý motív balíka Office, ale teraz je na grafiku použitý odlišný štýl. Pôvodný štýl (Jednoduchá výplň) je nahradený štýlom Intenzívny efekt.

Nový štýl sa nachádza v rámci rozsahu základných farieb predvoleného motívu, ale veľké tvary sú teraz na okrajoch reliéfové a na vrchu majú svietivý odlesk. Všimnite si aj odraz v spodnej časti.

Aj dlhé tvary s textom druhej úrovne teraz majú zvýraznenie na pravom okraji a tieň na spodku, ktoré im pridávajú priestorový vzhľad.