Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Dva príklady, ako sa text použije v tvaroch grafiky


Typ rozloženia vybratý pre prvky grafiky SmartArt určuje, ako je text v textovej table priradený k tvarom v grafike.

Obrázok znázorňuje, ako sa spracuje text pri dvoch rôznych rozloženiach. Na obrázku vľavo rozloženie podporuje text najvyššej úrovne v jednej skupine tvarov, teda v hlavných tvaroch oddelených šípkami. Text druhej úrovne, ktorý je v textovej table odlíšený prostredníctvom odsadenia, sa zobrazuje v nižších tvaroch, ktoré sú tiež mierne odsadené a obsahujú odrážky.

Na druhej strane, obrázok vpravo zobrazuje rozloženie, ktoré umiestni všetok text (prvej aj druhej úrovne) do jedného tvaru. Text druhej úrovne je odlíšený pomocou odrážok a menšieho písma.

Výsledný vzhľad textu teda závisí od zvoleného rozloženia.


Ďalšie informácie o texte a rozloženiach.     Niektoré rozloženia nemusia vo svojich tvaroch obsahovať dostatočné množstvo hlavých odrážok alebo úrovní na prispôsobenie sa zadanému textu. V takomto prípade sa pri texte v textovej table zobrazí červený krížik. Ak použijete rozloženie, ktoré sa dokáže prispôsobiť zadanému textu, text sa zobrazí v grafike. Ak však uložíte prezentáciu a budete používať rozloženie, ktoré sa nedokáže prispôsobiť a nezobrazuje celý text, text sa stratí.

Automatické prispôsobovanie veľkosti textu.     Pri zadávaní textu prispôsobuje program PowerPoint veľkosť textu tak, aby sa text zmestil do tvarov grafiky. Ak po zadaní celého obsahu veľkosť niektorého textu nevyhovuje vašim požiadavkám, môžete zmeniť jeho veľkosť priamo v jednotlivých tvaroch.