Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Nahradenie jedného rozloženia druhým


Čo ak sa rozhodnete, že chcete úplne odlišné rozloženie prvkov grafiky? V takomto prípade môžete jednoducho prepnúť grafiku do iného rozloženia.

Bublina 1 Vyberte na snímke grafiku, kliknite na kartu Návrh v položke Nástroje pre grafické prvky SmartArt. (Tieto nástroje sú dostupné vždy vtedy, keď je vybratá grafika.)
Bublina 2 V skupine Rozloženia kliknite na miniatúru.
Bublina 3 Na grafiku sa použije vybraté rozloženie

Tip: Obnovenie grafiky    Ak ste štruktúru grafiky zmenili pridaním či odstránením tvarov, alebo ich prispôsobením, a chcete obnoviť pôvodnú grafiku, kliknite na príkaz Vynulovať obrázok:

Vzhľad tlačidla Vynulovať obrázok

Takto obnovíte vzhľad celej grafiky. Funkcia sa nachádza na karte Návrh pod položkou Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

Ak sa chcete len vrátiť niekoľko krokov späť, môžete použiť tlačidlo SpäťVzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.