Pridávanie odrážok alebo čísel do textu

Na prezentáciu veľkého množstva textu alebo postupného procesu v prezentácii PowerPointu 2013 použite odrážky alebo čísla.

  1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.
  2. Na ľavej strane okna programu PowerPoint kliknite na miniatúru snímky, na ktorú chcete pridať text s odrážkami alebo číslovaný text.
  3. Na snímke vyberte v zástupnom symbole textu alebo tabuľke riadok textu, do ktorého chcete pridať odrážky alebo číslovanie.
  4. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na tlačidlo OdrážkyObrázok tlačidla alebo na tlačidlo ČíslovanieObrázok tlačidla.


 Poznámky: 

  • Ak chcete zmeniť všetky riadky textu, vyberte obrys textového objektu a potom aplikujte odrážky alebo číslovanie.
  • Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť odsadenie, zmeniť medzeru medzi odrážkou alebo číslom a textom, zmeniť štýl, farbu alebo veľkosť odrážok alebo čísel, manuálne zmeniť číslo, od ktorého chcete začať atď., pozrite si tému Úprava zarážky v zozname s odrážkami alebo v číslovanom zozname na pravítku.
 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013