Pridanie, zmena alebo odstránenie výplne

Na vyplnenie ktoréhokoľvek obrázka, okrem animovaného obrázka vo formáte GIF (animovaný obrázok vo formáte GIF: súbor obsahujúci sériu obrázkov vo formáte Graphics Interchange Format (GIF), ktoré sa v niektorých webových prehľadávačoch zobrazujú v rýchlom slede za sebou a vytvárajú efekt animácie.), je možné použiť nástroj Farba výplne. Animovaný obrázok vo formáte GIF je možné zmeniť v programe na úpravu tohto typu obrázkov a potom opäť vložiť súbor obrázka.

  1. Vyberte obrázok (obrázok: súbor (ako je napríklad metasúbor), v ktorom možno zrušiť zoskupenie jednotlivých objektov a pracovať s objektmi ako so samostatnými objektmi, alebo súbor, ktorý zostáva ako jeden objekt (ako napríklad bitové mapy).), automatický tvar (automatické tvary: skupina pripravených tvarov obsahujúca základné tvary, ako sú napríklad obdĺžniky alebo kruhy, ako aj rôzne čiary a spojnice, obrysové šípky, symboly vývojových diagramov, hviezdy, nápisy a bubliny.), blok textu (blok textu: kontajner obsahujúci texty alebo obrázky, ktoré možno premiestňovať a možno meniť ich veľkosť. Bloky textu možno použiť na umiestnenie viacerých blokov na jednu stranu alebo na zmenu orientácie časti textu v dokumente.) alebo WordArt (Word Art: textové objekty vytvorené pomocou vstavaných efektov, pri ktorých možno použiť ďalšie možnosti formátovania.), ktorý chcete zmeniť.
  2. Na paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) Kreslenie kliknite na šípku vedľa tlačidla Farba výplne vzhľad tlačidla.
  3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

ZobraziťPridanie alebo zmena farby výplne

Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Ak chcete zmeniť farbu výplne späť na predvolenú farbu, kliknite na tlačidlo Automaticky.
  • Ak chcete zmeniť farbu výplne na farbu zo schémy farieb, kliknite na niektorú farbu umiestnenú pod tlačidlom Automaticky.
  • Ak chcete zmeniť farbu výplne na farbu, ktorá sa nenachádza v schéme farieb, kliknite na tlačidlo Ďalšie farby výplne. Na karte Štandardná kliknite na požadovanú farbu. Ak chcete namiešať vlastnú farbu, kliknite na kartu Vlastná.

ZobraziťPridanie alebo zmena výplne farebným prechodom, vzorkou, textúrou alebo obrázkom

  1. Kliknite na tlačidlo Efekty výplne a potom na kartu Prechod, Textúra, Obrázok alebo Vzorka.
  2. Vyberte požadované možnosti.

ZobraziťOdstránenie výplne

  • Kliknite na tlačidlo Bez výplne.

 Poznámka.   Výplň je tiež možné nastaviť tak, aby sa zhodovala s pozadím. V ponuke Formát kliknite na príkaz Farby a čiary. V skupinovom rámčeku Výplň kliknite na rozbaľovacie pole Farba a potom kliknite na tlačidlo Pozadie.

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2003