Pridanie, úprava alebo odstránenie komentárov v prezentácii

Komentár je poznámka, ktorú môžete pripojiť k písmenu alebo k slovu na snímke, k obrázku alebo inému objektu či celej snímke. Komentáre sú skvelým spôsobom, ako ostatným poskytnúť odozvu na ich prezentáciu.

Pridanie komentára

  1. Kliknite na snímke na miesto, kam chcete pridať komentár s odkazom.
  2. Kliknite na položky Revízia > Nový komentár.

 Tip.    Na snímke sa zobrazí ikona komentára Ikona komentára a otvorí sa tabla Komentáre.

  1. Na table Komentáre napíšte do poľa svoju správu a stlačte kláves Enter alebo kliknite mimo poľa komentára.

Pridať komentár


 Poznámky: 

  • Prvky s komentármi sú označené ikonou komentára Ikona komentára. Kliknutím na ikonu zobrazíte na table Komentáre komentáre k danému prvku.
  • Medzi komentármi sa pohybujete pomocou šípok nahor a nadol, ktoré sa nachádzajú v hornej časti tably Komentáre.

Úprava komentára alebo odpoveď naň

  1. Na úpravu komentárov pridaných inými recenzentmi alebo na odpovede na ne použite tablu Komentáre.
  2. Úprava komentára: kliknite na text komentára, ktorý chcete upraviť. Otvorí sa pole na zadávanie textu s komentárom. Vykonajte požadované zmeny a na ukončenie kliknite mimo poľa komentára.

Odpoveď na komentár: v komentári, na ktorý chcete odpovedať, kliknite na položku Odpovedať. Do poľa na zadávanie textu napíšte odpoveď a na ukončenie stlačte kláves Tab.

Odstránenie komentára

  1. Na snímke:    kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu komentára Ikona komentára, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť komentár.
  2. Na table Komentáre:    kliknite na komentár, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na čierny znak X.
 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013