Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Tabla Text, ktorá sa zobrazí spolu s grafikou SmartArt


Každá grafika SmartArt obsahuje textovú tablu, ktorú môžete, ale nemusíte použiť. Tabla je navrhnutá na zadávanie textu do grafiky, ale aj na vykonávanie ďalších typov úprav v grafike. Môžete však pracovať aj priamo v grafike.

Na obrázku možno vidieť:

Bublina 1 Textová tabla sa nachádza na okraji grafiky.
Bublina 2 Do tably zadávate vlastný text.
Bublina 3 Text sa automaticky zobrazí v príslušnom tvare grafiky.
Bublina 4 Všimnite si, že nová grafika obsahuje predvolený text, aby ste získali predstavu, kde sa text umiestni.

Ak sa vám zdá únavné pracovať s textom priamo v tvaroch grafiky, určite uvítate možnosť pracovať v table Text. Už žiadne náročné vyberanie tvarov pri zadávaní textu – iba práca s požadovaným textom bez toho, aby ste museli vstupovať do grafiky.

Ak však uprednostňujete priame vpisovanie do tvarov grafiky, pokojne tak robte. Alebo ľubovoľne používajte metódu, ktorá vám práve vyhovuje.

Textová tabla je v každom prípade po ruke, ak chcete vložiť veľké množstvo textu, alebo ak potrebujete priestor na usporiadanie textu. V textovej table môžete narábať s textom a tvarmi grafiky, ako napríklad pridávať, odstraňovať a presúvať tvary a text.

Výhoda dostupnosti     Ak používate nástroj na čítanie obrazovky, textová tabla poskytuje možnosť na čítanie a vytváranie grafiky na snímke za predpokladu, že ste v zobrazení úprav.