Pridanie snímok, odstránenie snímok a zmena ich usporiadania

Pri vytváraní prezentácie zvyčajne pridávate nové snímky, premiestňujete ich a odstraňujete tie, ktoré nepotrebujete.

Pridanie novej snímky

  1. Na table miniatúr snímok vľavo kliknite na snímku, po ktorej má nasledovať nová snímka.
  2. Na karte Domov kliknite na položku Nová snímka.

Rozloženie nových snímok

  1. V galérií s rozloženiami kliknite na rozloženie, ktoré chcete použiť pre novú snímku.

Zmena poradia snímok

Na table vľavo kliknite na miniatúru snímky, ktorú chcete premiestniť, a potom ju presuňte na nové umiestnenie.

Presunutie snímky na nové umiestnenie

 Tip.    Ak chcete vybrať viacero snímok, stlačte a podržte kláves CTRL a zároveň kliknite na všetky snímky, ktoré chcete premiestniť. Potom snímky presuňte ako skupinu na nové umiestnenie..

Odstránenie snímky

Na table vľavo kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru snímky, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť snímku.

Kliknutie pravým tlačidlom myši na miniatúru a následné kliknutie na položku Odstrániť snímku

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013