Pridanie poznámok lektora na snímky

Zadajte poznámky lektora na tablu Poznámky pod každou snímkou.

Poznámky lektora sa zobrazia pod každou snímkou

 Poznámka.    Ak tablu Poznámky pod snímkami nevidíte, kliknite na položku Poznámky v ľavej dolnej časti okna snímky na oranžovom paneli úloh (zobrazenom vyššie).

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013