Pridanie hlavičiek a piat

Ak chcete informácie hlavičky a päty použiť len pre niektoré snímky, pred začiatkom tohto postupu vyberte požadované snímky. Snímky môžete vybrať na karte Prehľad alebo Snímky v normálnom zobrazení, alebo v zobrazení Radenie snímok.

V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Hlavička a päta a vyberte si jednu z nasledovných možností:

ZobraziťPridanie hlavičiek a piat do snímok 

 1. Kliknite na kartu Snímka a vyberte požadované možnosti.
  • Ak chcete pridať automatickú aktualizáciu dátumu a času, pod začiarkavacím políčkom Dátum a čas kliknite na prepínač Aktualizovať automaticky a vyberte formát dátumu a času. V prípade, že chcete pridať pevný dátum a čas, kliknite na prepínač Pevný a zadajte dátum a čas.
  • Ak chcete pridať číslo, začiarknite políčko Číslo snímky.
  • Ak chcete pridať text päty, začiarknite políčko Päta a zadajte príslušný text.
 2. Vyberte si z týchto možností:
  • Na pridanie informácií do aktuálnej snímky alebo vybraných snímok stlačte tlačidlo Použiť.
  • Na pridanie informácií do všetkých snímok prezentácie stlačte tlačidlo Použiť na všetky.

 Poznámky: 

ZobraziťPridanie hlavičiek a piat do poznámok, podkladov a tlačeného prehľadu

 1. Kliknite na kartu Poznámky a podklady a vyberte požadované možnosti.
  • Ak chcete pridať automatickú aktualizáciu dátumu a času, pod začiarkavacím políčkom Dátum a čas kliknite na prepínač Aktualizovať automaticky a vyberte formát dátumu a času. V prípade, že chcete pridať pevný dátum a čas, kliknite na prepínač Pevný a zadajte dátum a čas.
  • Ak chcete pridať čísla strán, začiarknite políčko Číslo strany.
  • Ak chcete pridať text hlavičky, začiarknite políčko Hlavička a zadajte príslušný text.
  • Ak chcete pridať text päty, začiarknite políčko Päta a zadajte príslušný text.
 2. Stlačte tlačidlo Použiť na všetky.

ZobraziťTip

Pri prezeraní snímok alebo poznámok a podkladov v ukážke pred tlačou môžete pridať, zmeniť alebo odstrániť hlavičky a päty. Ak chcete otvoriť ukážku pred tlačou, kliknite na štandardnom paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) na tlačidlo Ukážka pred tlačou vzhľad tlačidla. Po výbere časti, ktorú chcete zobraziť, kliknite na tlačidlo Možnosti, kliknite na príkaz Hlavička a päta a vykonajte zmeny.

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2003