Pridanie čísla strany, čísla snímky alebo dátumu a času na ľubovoľné miesto snímky

Platí pre:
PowerPoint 2003