Pridanie alebo zmena farby pozadia, vzorky výplne alebo grafiky na pozadí snímok

 1. Ak chcete zmenu pozadia aplikovať len na vybrané snímky, snímky vyberte v normálnom zobrazení. Inak sa pozadie zmení na všetkých snímkach, ktoré boli vytvorené na základe šablóny návrhu (šablóna návrhu: súbor obsahujúci štýly prezentácie, vrátane typu a veľkosti odrážok a písiem, veľkostí a umiestnení zástupných symbolov, vzhľadu a výplne pozadia, farebných schém, predlohy snímky a voliteľnej predlohy nadpisov.) aktuálne vybranej snímky.
 2. V ponuke Formát kliknite na položku Pozadie.
 3. V časti okna Výplň pozadia kliknite na šípku pod obrázkom a potom vyberte jednu z nasledovných možností:

ZobraziťVýber farby z farebnej schémy

 • Kliknite na jednu z ôsmich zobrazených farieb.

ZobraziťVýber farby, ktorá sa nenachádza vo farebnej schéme

 1. Kliknite na položku Ďalšie farby.
 2. Na karte Štandardné kliknite na žiadanú farbu, alebo kliknite na kartu Vlastné a namiešajte si vlastnú farbu. Potom kliknite na tlačidlo OK.

ZobraziťVýber efektu výplne alebo obrázka

 • Kliknite na položku Efekty výplne a vyberte jednu z nasledovných možností:
  • Ak chcete použiť podfarbenie, kliknite na kartu Prechod. V skupinovom rámčeku Farby kliknite na typ farby, vyberte štýl tieňovania, a potom kliknite na tlačidlo OK.
  • Ak chcete použiť textúru, kliknite na kartu Textúra a vyberte požadovanú textúru. Prípadne kliknite na tlačidlo Ďalšie textúry, čím vyberiete súbor a kliknutím na tlačidlo OK ho vložíte.
  • Ak chcete použiť vzorku, kliknite na kartu Vzorka. Vyberte požadovanú vzorku, farby popredia a pozadia a potom kliknite na tlačidlo OK.
  • Ak chcete použiť obrázok, kliknite na kartu Obrázok, potom na tlačidlo Vybrať obrázok a vyberte požadovaný súbor obrázka. Kliknite na tlačidlo Vložiť, a potom na tlačidlo OK.

ZobraziťPoužitie výplne pozadia z predlohy snímok

 • Kliknite na tlačidlo Automatická.
 1. Vyberte jednu z nasledovných možností:
 • Ak chcete pozadie použiť len na vybrané snímky, kliknite na tlačidlo Použiť.
 • Ak chcete pozadie použiť na všetky snímky, kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

ZobraziťTip

Ak chcete skryť grafiku pozadia (grafika pozadia: ľubovoľné grafické objekty na snímke, napríklad nakreslené objekty, vzorky, výplne pozadia a obrázky.), ktorá je na predlohe snímok, začiarknite políčko Vynechať grafiku pozadia z predlohy.

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2003