Prichytenie grafov, obrázkov a objektov k mriežke a ich zarovnanie alebo formátovanie

Zarovnajte obrázky, grafy alebo iné objekty na strane alebo voči sebe pomocou príkazov „prichytiť“.

Ktorý program balíka Office používate?


Excel

Zapnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na graf, obrázok alebo objekt v hárku.
 2. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:
  • Ak chcete umiestniť tvary alebo objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky, kliknite na položky Formát > Zarovnať > Prichytiť k mriežke.
  • Ak chcete zarovnať tvar alebo objekt s inými tvarmi alebo objektmi, kliknite na položky Formát > Zarovnať > Prichytiť k tvaru.

 Tip.   Ak chcete dočasne prepísať možnosti prichytenia, počas presúvania grafu, obrázku alebo objektu podržte kláves ALT.

Vypnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na graf, obrázok alebo objekt (objekt: tabuľka, graf, obrázok, rovnica alebo iná forma informácií. Objekty vytvorené v jednej aplikácii (napríklad tabuľky) a prepojené s inou aplikáciou alebo vložené do inej aplikácie sa označujú ako objekty OLE.) v hárku.
 2. Kliknite na položky Formát > Zarovnať a v závislosti od príslušných možností kliknite na položku Prichytiť k mriežke alebo Prichytiť k tvaru a vypnite tieto možnosti.

PowerPoint

Zapnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na kartu Zobraziť a v skupine Zobraziť kliknite na spúšťač dialógového okna.
  Spúšťač dialógového okna v skupine Zobraziť
 2. Ak chcete umiestniť tvary alebo objekty (objekt: tabuľka, graf, obrázok, rovnica alebo iná forma informácií. Objekty vytvorené v jednej aplikácii (napríklad tabuľky) a prepojené s inou aplikáciou alebo vložené do inej aplikácie sa označujú ako objekty OLE.) k najbližšiemu priesečníku mriežky, v skupine Prichytiť k začiarknite políčko Prichytiť k mriežke. Ak chcete mriežku vidieť na obrazovke, v skupine Nastavenie mriežky začiarknite políčko Zobraziť mriežku na obrazovke.
  Dialógové okno Mriežka a vodiace čiary v PowerPointe


 Poznámky: 

 • Ak chcete dočasne prepísať možnosti prichytenia, počas presúvania grafu, obrázku alebo objektu podržte kláves ALT.
 • Ak chcete zobraziť vodiace čiary pre kreslenie, v časti Nastavenie vodiacej čiary začiarknite políčko Zobraziť vodiace čiary pre kreslenie na obrazovke. Keď ich zobrazíte, objekty sa prichytia k týmto čiaram, ak ich presuniete v rámci prahovej hodnoty niekoľkých pixlov.
 • Ak chcete aktuálne nastavenie v dialógovom okne Mriežka a vodiace čiary nastaviť ako predvolené pre všetky prezentácie, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.
 • Ak je políčko Prichytiť k mriežke začiarknuté, môžete kresliť v priamkach, ak kreslíte tvar s ľubovoľnou formou Obrázok tlačidla.

Vypnutie možností prichytenia

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť kliknite na spúšťač dialógového okna Obrázok ikony. Zobrazí sa dialógové okno Mriežka a vodiace čiary.
 2. Zrušte začiarknutie políčka Prichytiť k mriežke .

 Poznámka.   Ak chcete aktuálne nastavenie v dialógovom okne Mriežka a vodiace čiary nastaviť ako predvolené pre všetky prezentácie, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

Word

Zapnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na graf, obrázok alebo objekt v dokumente.
 2. Kliknite na položky Formát > Zarovnať > Nastavenia mriežky. Zobrazí sa dialógové okno Mriežka a vodiace čiary.
  Dialógové okno Mriežka a vodiace čiary vo Worde
 3. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:
  • Ak chcete umiestniť grafy, obrázky alebo objekty k najbližšiemu priesečníku mriežky a to aj v prípade, že mriežka nie je zobrazená, v skupine Zobraziť mriežku začiarknite políčko Prichytiť objekty k mriežke, keď nie je mriežka zobrazená.
  • Ak chcete tvar alebo objekt zarovnať s inými tvarmi alebo objektmi, v časti Prichytenie objektov začiarknite políčko Prichytiť objekty k iným objektom.


 Poznámky: 

 • Ak chcete dočasne prepísať možnosti prichytenia, počas presúvania grafu, obrázku alebo objektu podržte kláves ALT.
 • Ak chcete aktuálne nastavenie v dialógovom okne Mriežka a vodiace čiary nastaviť ako predvolené pre všetky dokumenty, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.
 • Pri predvolenom nastavení sa tvary a iné objekty prichytia k najbližšiemu priesečníku mriežky iba v prípade, že je mriežka zobrazená. Toto nastavenie môžete zmeniť začiarknutím políčka Prichytiť objekty k mriežke, keď nie je mriežka zobrazená.

Vypnutie možností prichytenia

 1. Kliknite na graf, obrázok alebo objekt v dokumente.
 2. Kliknite na položky Formát > Zarovnať > Nastavenia mriežky. Zobrazí sa dialógové okno Mriežka a vodiace čiary.
 3. Ak chcete vypnúť nastavenie Prichytiť objekty k mriežke, keď nie je mriežka zobrazená alebo Prichytiť objekty k iným objektom, zrušte začiarknutie príslušného políčka.

 Poznámka.   Ak chcete aktuálne nastavenie v dialógovom okne Mriežka a vodiace čiary nastaviť ako predvolené pre všetky dokumenty, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

 
 
Platí pre:
Excel 2013, PowerPoint 2013, Word 2013