Prehrávanie hudby počas celého trvania prezentácie

Ak chcete na pozadí svojej prezentácie prehrávať skladbu, postupujte takto:

 Tip.    Ak chcete hudbu prehrať z online webovej lokality, najskôr ju stiahnite na pevný disk počítača a potom vložte do PowerPointu.

  1. Na karte Vložiť kliknite na položku Zvuk a potom na položku Zvuk v mojom počítači.
  2. Vyhľadajte zvukový súbor a dvakrát naň kliknite.
  3. Na karte Prehrávanie kliknite na položku Prehrať na pozadí.

Prehrávanie hudby na pozadí

Chcete v priebehu viacerých snímok prehrávať viaceré skladby?

Ak trvanie prezentácie presahuje dĺžku jednej skladby, môžete ich pridať niekoľko. V prípade problémov pri synchronizácii hudby a prezentácie môžete použiť nástroj na úpravu zvuku od tretej strany, ako je napríklad Audacity® , na spojenie skladieb za sebou do jedného súboru, aby sa prehrávali počas prezentácie bez prerušenia.

Ďalší súvisiaci obsah, ktorý vám môže pomôcť, zahŕňa témy:

Informácie pre ľudí, ktorí používajú PowerPoint for Apple Macintosh, nájdete v témach:

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013