Prehratie videa v tvare

Video môžete prehrať v ráme v tvare kruhu, šípky, hviezdy alebo bubliny alebo v ľubovoľnom inom tvare, ktorý sa nachádza v zozname tvarov videa (pozrite obrázok nižšie).

 Tip.   Po použití tvaru na video môžete video orámovať, pridať do neho špeciálne videoefekty alebo zmeniť jeho farby.

  1. Vyberte video na snímke.
  2. V časti Nástroje pre video kliknite na karte Formát v skupineŠtýly videa na tlačidlo Tvar videa.
  3. Vyberte tvar, v ktorom chcete video prehrať.

Prehratie videa v tvare

V tomto príklade je zobrazené video, ktoré sa prehrá v tvare 5-cípej hviezdy.
 
 
Platí pre:
PowerPoint 2010