Strana 1 z 32PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Ukážka grafiky SmartArt
Program Microsoft Office PowerPoint 2007 prináša grafiku SmartArt, pomocou ktorej môžete ilustrovať obsah snímky. Prostredníctvom grafiky SmartArt môžete premeniť jednoduchý zoznam na dynamickejšiu grafiku používajúcu tvary a farby. Takto môžete vizuálne atraktívnejšie zobraziť procesy, koncepty, hierarchie alebo vzťahy.

Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Tri lekcie vo forme samoštúdia a dve praktické cvičenia. Na cvičenie je potrebný program PowerPoint 2007.
  • Krátky test na konci každej lekcie. Testy nie sú vyhodnocované.
  • Rýchla referencia, ktorú si môžete ponechať.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • efektívne používať grafiku SmartArt v obsahu prezentácie,
  • vytvoriť grafiku SmartArt podľa existujúceho textu alebo použitím galérie programu PowerPoint,
  • upraviť vzhľadu a rozloženia prvkov grafiky SmartArt, aby sa prispôsobila obsahu prezentácie,
  • aktualizovať diagramy vytvorené v prechádzajúcich verziách programu PowerPoint, aby vyzerali konzistentne s grafikou SmartArt programu PowerPoint 2007.

Pri tvrbe prezentácie sa zvyčajne do obsahu snímky zahrnie text. Niekedy je však grafický prístup efektívnejší ako text.

Toto je dôvod, prečo bola vyvinutá grafika SmartArt – na pomoc pri ilustrácii procesov a na zdôraznenie vizuálnej stránky prezentácie.

Pozrite si príklady viac ako 80 rozložení, ktoré ponúka grafika SmartArt. Alebo ešte lepšie, naučte sa ju používať a pridať tak bohaté vizuálne efekty do svojej prezentácie.

Podrobné informácie o tomto kurze nájdete na tejto stránke. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej a začnite s kurzom.


Poznámka.    Prvky grafiky SmartArt sú dostupné v programe PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 a Microsoft Office Excel 2007. V programe PowerPoint 2007 sú dostupné niektoré funkcie, ktoré nie sú dostupné v ďalších programoch.

Strana 1 z 32PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE