Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Kliknite na tlačidlo Prehrať a spustite animáciu.

Animácia zobrazuje rôzne spôsoby, ktorými môžete zmeniť grafiku pri práci s textovou tablou.

Ak napríklad pridáte novú odrážku najvyššej úrovne na textovú tablu, do grafiky sa pridá nová skupina tvarov na rovnakú relatívnu pozíciu. (V tomto rozložení obsahuje hlavný tvar automaticky aj tvar druhej úrovne, do ktorého možno vložiť text druhej úrovne.)

Odstránením textu alebo zmenou jeho odsadenia na textovej table môžete odstrániť aj tvary. Ďalšie informácie a praktické ukážky práce na textovej table nájdete v nasledujúcom praktickom cvičení.

Pridávať a odstraňovať tvary, ako aj ďalšie akcie, môžete samozrejme aj v grafike samotnej – v niektorých prípadoch to môže byť výhodné. Zapamätajte si však, že na textovej table môžete robiť viac ako len zadávať text.