Použitie vlastných a rozšírených efektov animácie

Ak chcete pôsobiť skutočne presvedčivo, môžete počas svojej prezentácie vytvoriť a prehrať vlastné efekty animácie. Vo svojich snímkach môžete tiež použiť profesionálne navrhnuté efekty animácie, ktoré zanechajú trvalý dojem.

Vytvorenie vlastných efektov animácie

Vlastné efekty animácie môžete vytvoriť nasledovne:

Ak chcete svoj odkaz ešte viac prispôsobiť, môžete použiť kombináciu obidvoch typov.

Použitie rozšírených efektov animácie v prezentácii

Profesionálni návrhári vytvorili viacero bezplatných, profesionálne navrhnutých šablón, ktoré obsahujú návrhárske tvary, grafy a rozšírené efekty animácie. Prácu na animácii sme urobili za vás, ostáva vám už len skopírovať snímku do svojej prezentácie. Každá šablóna obsahuje podrobný návod, podľa ktorého sa v prípade záujmu môžete naučiť, ako reprodukovať efekty animácie.

Uvádzame niekoľko príkladov typov bezplatných animovaných šablón pre PowerPoint 2013, ktoré nájdete na lokalite Office.com:

Obrázok animovanej šablóny Popis animovanej šablóny
Animované body mapy Turistické trasy na mape (širokouhlý formát 16:9)
Vykresľujú sa čiary medzi jednotlivými bodmi na mape. Túto mapu môžete nahradiť vlastnou a môžete upraviť trasu.
Žiarivý rám obrázka Žiarivý rám obrázka (širokouhlý formát 16:9)
Vykresľujú sa záblesky okolo rámu obrázka. Stačí nahradiť vlastnými obrázkami.
Prekrývajúci sa text Prekrývajúci sa priehľadný text (širokouhlý formát, 16:09)
Text sa posúva sprava doľava a keď časti textu prechádzajú okolo seba, prekrývajú sa. Môžete text jednoducho nahradiť vlastným.
Animované obrázkové tlačidlá Animované obrázkové tlačidlá (širokouhlý formát 16:9)
Animujú sa obrázky v tvare kruhu, ktoré vytvárajú krivku. Stačí nahradiť vlastnými obrázkami.
Prechod od odtieňov sivej do farebných odtieňov Obrázok prechádza od odtieňov sivej do farebných odtieňov (širokouhlý formát 16:9)
Pomocou animácie obrázok postupne mení farby z odtieňov sivej do farebných odtieňov. Stačí nahradiť vlastným obrázkom.
Zakrivenie štvorcov nahor a ich postupný rast Štvorce sa zakrivujú nahor a postupne narastajú (širokouhlý formát 16:9)
Vykreslia sa tri štvorce, ktoré sa zakrivujú zo spodnej časti snímky smerom nahor a pri presune na svoje miesto narastajú. Text nahraďte vlastným.
 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013