Použitie šablóny návrhu

  1. Na paneli s nástrojmi Formátovanie kliknite na tlačidlo Návrh vzhľad tlačidla. (Ak máte otvorenú tablu Návrh snímky a zobrazené farebné schémy (farebná schéma: skupina ôsmich vyvážených farieb, ktorú možno použiť na snímkach, stranách s poznámkami alebo na podkladoch pre poslucháčov. Farebná schéma pozostáva z farby pozadia, farby pre čiary a text a z ďalších šiestich farieb, ktoré sú vybrané tak, aby uľahčovali prezeranie snímok.) alebo schémy animácií (schéma animácie: pridá do textu na snímkach prednastavené vizuálne efekty. Každá schéma zvyčajne obsahuje efekt (v rozsahu od detailných efektov až po zložité efekty) pre nadpis snímky a efekt pre jednotlivé body alebo odseky na snímke.), kliknite na prvú šablónu v zozname Šablóny návrhov.)
  2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

 Poznámka.   Použité šablóny návrhov sa zobrazia na pracovnej table Návrh snímky v zozname Použité v tejto prezentácii. Všetky dostupné šablóny návrhov sa zobrazia v zozname K dispozícii na použitie.

ZobraziťTipy

  • Ak chcete šablóny návrhov zobraziť s väčšími rozmermi, ukážte na určitú šablónu, kliknite na šípku a potom kliknite na príkaz Zobrazovať veľké ukážky.
  • Ak šablóna nie je zobrazená na pracovnej table, kliknite na tlačidlo Prehľadávať v spodnej časti pracovnej tably.
  • Ak chcete použiť šablónu návrhu „blank“, v zozname K dispozícii na použitie kliknite na prvý návrh na pracovnej table s názvom Predvolený návrh.
 
 
Platí pre:
PowerPoint 2003