Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Cyklický typ rozloženia objektov grafiky


Vyprať, vyplákať, zopakovať: Toto je krátky príklad obsahu vhodného pre rozloženie prvkov grafiky SmartArt typu Cyklický. Tento typ predstavuje cyklický alebo opakujúci sa proces.

Medzi príklady vhodné pre toto zobrazenie môžeme zahrnúť životný cyklus živočíchov alebo produktov, neustále prebiehajúci cyklus písania a publikovania informácií na webovej lokalite alebo ročný prehľad výkonnosti zamestnanca, ktorý začína zadaním cieľov, vyžaduje periodickú kontrolu plnenia cieľov a zavŕšený je výročným hodnotením na konci roka – a potom začína znova.

Vyššie zobrazené zobrazenie predstavuje takýto cyklus, ale aj to, ako jednotlivé časti zapadajú do celku.