Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Typ grafiky s rozložením zoznamu


Táto grafika SmartArt používa rozloženie typu Zoznam. Grafika dodržuje zvislú štruktúru zoznamu, ale oddeľuje všeobecné koncepty, ktoré sú zobrazené v tvaroch na ľavej strane, od podrobností, ktoré sa nachádzajú v dlhších tvaroch napravo a písané sú menším písmom.

Rozloženia zoznamu sa zvyčajne používajú pre položky, ktoré chcete zoskupiť, ale ktoré nemusia rešpektovať postupný proces.

Ak chcete docieliť prehľadný a čitateľný text, musíte obmedziť veľkosť textu, ktorý zadávate do tvarov grafiky.