Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Dva rozdielne motívy prezentácie


Skôr než prejdeme k práci so špecifickými štýlmi a farbami v grafike SmartArt, musíme spomenúť motívy. Motív poskytuje návrh celej prezentácie a vytvára tak základ pre vzhľad snímok a prvkov snímok.

Bublina 1 Prvá snímka tejto ukážky používa základný motív programu PowerPoint, ktorý sa nazýva Motív Office. Je to najjednoduchší motív a používa sa podľa predvoleného nastavenia.
Bublina 2 Druhá snímka predstavuje tú istú snímku po použití odlišného motívu, ktorý sa nazýva Modul.

Ako možno vidieť na týchto obrázkoch, grafiky vyzerajú vďaka použitiu rozdielnych motívov dosť odlišne. Motív určuje návrh pozadia, farby snímky, rozloženie zástupných symbolov, umiestnenie textu a štýly písem.

Prácou s motívmi môžete pre grafiku SmartArt vybrať odlišné štýly a farebné varianty.