Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Kliknite na tlačidlo Prehrať a zobrazí sa postup, ako skonvertovať zoznam s odrážkami na grafiku SmartArt.

Ako možno vidieť na animácii, zoznam na snímke môžete skonvertovať na grafiku SmartArt tak, že kliknete na text zoznamu, na páse s nástrojmi kliknete na tlačidlo Konvertovať na obrázok SmartArtVzhľad tlačidla a z galérie vyberiete vhodné rozloženie prvkov grafiky.

Ukázaním na miniatúru rozloženia v galérii môžete zobraziť ukážku rozloženia prvkov grafiky SmartArt na snímke.

Pri konverzii zoznamu patrí väčšina rozložení v galérii k typu Zoznam, ale prítomné sú aj ďalšie typy, ktoré podporujú široký rozsah obsahu.

Ak úvodná galéria neobsahuje rozloženie, ktoré by vám vyhovovalo, kliknite na položku Ďalšie grafické prvky SmartArt na spodku galérie, čím otvoríte úplnú galériu rozložení grafických prvkov SmartArt.


Túto funkciu konverzie možno použiť iba na text v zástupnom symbole alebo v ľubovoľnom tvare.

Zo skupiny programov balíka Microsoft Office ponúkajúcich grafiku SmartArt ponúka iba program PowerPoint 2007 možnosť konverzie existujúceho textu alebo zoznamu na grafiku SmartArt.

Existuje napríklad možnosť aktualizácie existujúceho diagramu na grafiku SmartArt, ale toto je odlišná funkcia od konverzie. Tento proces je prezentovaný na konci tretej lekcie.

Nezneužívajte túto funkciu     Vzhľadom na to, že konverzia zoznamu na grafiku je v programe PowerPoint 2007 taká jednoduchá, môže to zvádzať k skonvertovaniu všetkých zoznamov v prezentácii. Používajte však túto funkciu rozumne a len vtedy, ak grafický formát skutočne zvýši prehľadnosť a zrozumiteľnosť prezentovaných informácií. Majte na mysli aj ľudí, ktorí majú zhoršené schopnosti vizuálneho vnímania a ľudí s dislexiou. Niekedy je jednoduchý text efektívnejší ako grafika.