Strana 1 z 19PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Klávesové skratky v systéme produktov Office 2007

Použitie klávesnice v systéme produktov Office 2007
Väčšina programov v systéme produktov Microsoft Office 2007 má úplne nový vzhľad. Väčšina ponúk a panelov s nástrojmi je odstránená a s novým vzhľadom sú k dispozícii nové a ľahšie spôsoby použitia klávesnice.

Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Tri lekcie vo forme samoštúdia a dve praktické cvičenia.
  • Krátky test na konci každej lekcie. Testy nie sú vyhodnocované.
  • Rýchla referencia, ktorú si môžete ponechať.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • Úlohy môžete vykonávať použitím sekvenčných klávesových skratiek nazývaných klávesové tipy, ktoré sa zobrazujú na páse s nástrojmi.
  • Na páse s nástrojmi môžete navigovať použitím klávesa TAB a klávesov so šípkami.
  • Úlohy môžete vykonávať použitím kombinácií klávesov – súčasne stláčaných klávesov – presne ako v predošlých verziách balíka Office.

Ľudia používajú klávesové skratky z mnohých dôvodov. Niektorí pomocou nich šetria cenný čas alebo to jednoducho považujú za ľahšie. Iní z fyzických dôvodov nepoužívajú myš, takže vykonávanie príkazov pomocou klávesnice je pre nich podstatné. Bez ohľadu na dôvody a na to, či ste klávesový expert alebo začiatočník, tento kurz vám pomôže naučiť sa, ako pracovať so systémom produktov Office 2007 iba použitím klávesnice.

Ak ste skúsený používateľ klávesnice, poteší vás, že vydanie Office 2007 prináša viaceré vylepšenia, pokiaľ ide o používanie klávesnice.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto kurze, prečítajte si súhrnné informácie v strede tejto stránky alebo obsah v stĺpci vľavo. Potom kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite prvú lekciu.

Strana 1 z 19PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE