Inštalácia a odstránenie jednotlivých programov a súčastí balíka Office

Pri prvom pokuse o použitie funkcie, ktorá ešte nie je nainštalovaná, systém produktov Microsoft Office 2007 túto funkciu zvyčajne nainštaluje automaticky.

Ak sa požadovaná funkcia nenainštaluje automaticky, vykonajte nasledovné:

 1. Ukončite všetky programy.
 2. V systéme Microsoft Windows Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 3. Vyberte jednu z nasledovných možností:
  • Systém Windows Vista    Kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Nainštalované programy. Kliknite na názov vydania balíka Microsoft Office alebo programu, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

 Poznámka.   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Nainštalované programy. Kliknite na názov vydania balíka Microsoft Office alebo programu, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

 • Systém Microsoft Windows XP    Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položku Zmeniť alebo odstrániť programy. Kliknite na názov vydania balíka Microsoft Office alebo programu, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

 Poznámka.   V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov, kliknite na názov vydania balíka Microsoft Office alebo programu, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť.

 1. V dialógovom okne Microsoft Office 2007 - inštalácia kliknite na položku Pridať alebo odstrániť súčasti a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 2. Kliknite na požadované vlastné možnosti inštalácie:
  • Kliknutím na tlačidlo (+) sa rozbalí priečinok a zobrazia sa ďalšie funkcie.
  • Symbol vedľa každej funkcie udáva, ako sa daná funkcia nainštaluje v predvolenom nastavení. Spôsob inštalácie funkcie môžete zmeniť kliknutím na jej symbol a výberom iného symbolu v zobrazenom zozname. Významy symbolov sú nasledovné:

Spúšťať z tohto počítača  Spúšťať z tohto počítača     . Funkcia sa nainštaluje a uloží na pevnom disku. Podradené funkcie sa na pevný disk neuložia a nenainštalujú.

Spúšťať z tohto počítača  Všetko spúšťať z tohto počítača     . Na pevný disk sa nainštaluje daná funkcia a všetky jej podradené funkcie.

Nainštalovať pri prvom spustení  Nainštalovať pri prvom spustení     . Funkcia sa nainštaluje na pevný disk, keď ju prvý krát použijete. Je pri tom potrebný disk CD alebo sieťový server, z ktorého bola vykonaná pôvodná inštalácia. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii pre všetky súčasti.

Nie je k dispozícii  Nie je k dispozícii     . Funkcia sa nenainštaluje, pretože nie je k dispozícii.

 • Ak má daná funkcia podradené funkcie, symbol s bielym pozadí udáva, že funkcia a všetky jej podradené funkcie majú rovnakú metódu inštalácie. Symbol so sivým pozadím udáva, že funkcia a jej podradené funkcie majú kombináciu rôznych metód inštalácie.
 • Na prechádzanie medzi funkciami a zmenu možnosti funkcií môžete použiť aj klávesnicu. Na výber funkcií použite šípku nahor a šípku nadol. Na rozbalenie funkcie s podradenými funkciami použite šípku doprava. Na zbalenie rozbalenej funkcie použite šípku doľava. Keď je vybraná funkcia, ktorú chcete zmeniť, pomocou medzerníka môžete zobraziť ponuku možností inštalácie. Pomocou šípky nahor a šípky nadol vyberte požadované možnosti inštalácie a stlačte kláves ENTER.
 1. Po dokončení výberu vlastných možností inštalácie vykonajte nasledujúce kroky:
  • Kliknite na tlačidlo Inovovať. Toto tlačidlo sa zobrazí, ak inštalátor zistí v počítači prítomnosť staršej verzie rovnakého programu balíka Office.
  • Kliknite na tlačidlo Inštalovať. Toto tlačidlo sa zobrazuje, ak inštalátor nezistí v počítači prítomnosť staršej verzie rovnakého programu balíka Office.

.

 
 
Platí pre:
Access 2007, Excel 2007, Groove 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007