Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Typ ihlanového rozloženia objektov grafiky


Ihlanový diagram znázorňuje proporcionálne, základné alebo hierarchické vzťahy zostavované smerom nahor.

V tomto príklade je znázornený proces spresňovania, ktorý sa začína zhromažďovaním nefiltrovaných údajov, pokračuje smerom nahor preosievaním údajov a končí vyvodením záverov z údajov. Diagram je zostavený tak, aby s postupným zužovaním pyramídy poskytoval viac priestoru pre text.

Týmto ste získali predstavu, ako prvky grafiky SmartArt vyzerajú, čo obsahujú a na čo slúžia. V nasledujúcich lekciách sa dozviete, ako sa vytvárajú, ako sa s nimi narába a ako ich možno vylepšiť.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Kedy použijete grafiku SmartArt?

Keď sa na snímke nachádza zoznam s odrážkami.

Vždy, keď majú byť informácie pôsobivejšie, zreteľnejšie alebo užitočnejšie, ak sa znázornia graficky.

Keď chcete pri prednáške jednotlivé body animovať.

Čo je hlavnou charakteristikou rozložení typu Spracovanie, ktorou sa odlišujú od rozložení typu Zoznam?

Obsahujú čísla.

Všetky sú usporiadané vodorovne.

Často používajú šípky na vyjadrenie smeru toku.

Ktoré z nasledujúcich rozložení nepatrí medzi základné typy rozloženia s grafikou SmartArt?

Lúčové.

Cyklické.

Maticové.

Práve ste našli rozloženie, ktoré chcete použiť pre grafiku SmartArt, ale toto rozloženie nemá dostatočný priestor pre všetok text, ktorý chcete použiť. Ktoré riešenie je správne?

Uviesť menej údajov, ako ste zamýšľali.

Nájsť rozloženie s čo možno najväčšími tvarmi a vyplniť ich textom až po okraj.

Do grafiky SmartArt vložiť len kľúčové body a zvyšok ponechať na poznámky.