Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

V PowerPointe 2013 môžete vkladať a prehrávať množstvo rôznych formátov zvukových súborov a videosúborov. Najlepšie výsledky pri prehrávaní videa dosiahnete použitím videí vo formáte .mp4 s kódovaním H.264 (známym ako MPEG-4 AVC) a zvukom s kódovaním AAC. Na prehrávanie zvuku sa odporúča použiť súbory formátu .m4a s kódovaním AAC.

 Dôležité upozornenie.    Niektoré staršie formáty videosúborov sa v balíku Office v počítači so systémom Windows RT možno neskomprimujú alebo neexportujú správne. Preto radšej použite modernejšie formáty médií, napríklad H.264 a Advanced Audio Coding (AAC), ktoré sú podporované v PowerPointe 2013 RT. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

V nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené typy zvukových súborov a videosúborov, ktoré je možné používať v PowerPointe. PowerPoint môže podporovať aj ďalšie typy súborov, ak do počítača nainštalujete dodatočné zvukové dekodéry a videodekodéry.

Podporované formáty videosúborov

Formát súboru Prípona
Súbor Windows Media .asf
Videosúbor systému Windows (niektoré súbory formátu .avi môžu vyžadovať dodatočné kodeky) .avi
Súbor videa vo formáte MP4 .mp4, .m4v, .mov
Fimový súbor .mpg alebo .mpeg
Adobe Flash Media .swf
Súbor Windows Media Video .wmv

 Dôležité upozornenie.    Adobe Flash nie je k dispozícii v balíku Office v počítači so systémom Windows RT. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Podporované formáty zvukových súborov

Formát súboru Prípona
Zvukový súbor AIFF .aiff
Zvukový súbor AU .au
Súbor MIDI .mid alebo .midi
Zvukový súbor MP3 .mp3
Súbor AAC (Advanced Audio Coding) – súbor MPEG-4 Audio .m4a, .mp4
Súbor Windows Audio .wav
Zvukový súbor Windows Media Audio .wma


 Poznámky: 

  • Na výkon ani spoľahlivosť produktov, ktoré sa spomínajú v tomto článku a nie sú produktmi spoločnosti Microsoft, neposkytujeme žiadne záruky.
 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013