Formátovanie textu vo forme horného alebo dolného indexu

Tento článok popisuje formátovanie textu vo forme horného indexu (horný index: označuje text, ktorý sa zobrazí o niečo vyššie než ostatné znaky v danom riadku (napríklad značka odkazu na poznámku pod čiarou).) alebo dolného indexu (dolný index: označuje text, ktorý sa zobrazuje o niečo nižšie než ostatné znaky v danom riadku. Dolné indexy sa často používajú vo vedeckých vzorcoch.) v programe PowerPoint 2013.

  1. Vyberte text, ktorého formát chcete zmeniť na horný alebo dolný index.
  2. Na karte Domov kliknite v skupine Písmo na spúšťač dialógového okna Obrázok ikony.
  3. V dialógovom okne Písmo začiarknite na karte Písmo v časti Efekty políčko Horný index alebo Dolný index.

 Poznámka.   Ak chcete zodvihnúť vybratý text sformátovaný ako horný index bez zmeny veľkosti písma, zadajte vyššie percento do poľa Odsadenie. Ak chcete znížiť položenie textu sformátovaného ako dolný index bez zmeny veľkosti písma, zadajte nižšie percento do poľa Odsadenie.

Program PowerPoint 2013 automaticky používa horný index na konci anglických radových čísloviek, čiže čísel vyjadrujúcich relatívnu pozíciu v postupnosti (napríklad 21st, 22nd, 23rd, 24th. atď.).

Ak chcete zmeniť toto nastavenie, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.
  2. V dialógovom okne Možnosti programu PowerPoint kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky a potom na položku Možnosti automatických opráv.
  3. V dialógovom okne Automatické opravy kliknite na kartu Automatický formát pri písaní a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
    • Zrušte začiarknutie políčka Anglické radové číslovky (1st) ako horný index, aby sa v PowerPointe radové číslovky prestali formátovať ako horný index.
    • Začiarknite políčko Anglické radové číslovky (1st) ako horný index, ak chcete, aby sa v PowerPointe formátovali radové číslovky ako horný index.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
PowerPoint 2013