Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Použitie efektov na vybraté tvary


Štýl použitý na grafiku jej dodáva výborný vzhľad. Existujú však aj ďalšie možnosti na zlepšenie vzhľadu, a to úprava jednotlivých tvarov v rámci grafiky. Toto môžete robiť pomocou karty Formát v rámci položky Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

Bublina 1 Vyberte tvary, ktorých vzhľad chcete zmeniť. Obrázok ukazuje viaceré vybraté tvary.
Bublina 2 Na karte Formát nájdite v skupine Štýly tvarov položku Efekty tvarov a kliknite na šípku pri tomto tlačidle.
Bublina 3 Vyberte požadované efekty, ako napríklad efekty Tieň.

Alebo vyberte inú možnosť, napríklad odraz alebo žiaru. Na karte existuje aj galéria štýlov použiteľných iba pre tvary, ktorá sa nachádza naľavo od tejto ponuky.