Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Použitie štýlu WordArt na text v grafike


Podobné možnosti na prispôsobenie, aké existujú pre tvary, existujú aj pre text v grafike SmartArt. Ako ukazuje obrázok, hneď vedľa položky Štýly tvarov sa nachádza ďalšia kolekcia galérií, ktorá obsahuje štýly a efekty pre text. Nazýva sa Štýly WordArt.

Ak chcete na text použiť formátovanie WordArt, postupujte podľa nasledovného postupu:

Bublina 1 Vyberte tvary obsahujúce text, ktorý chcete formátovať.
Bublina 2 Na karte Formát kliknite na šípku vedľa položky Rýchle priradenie štýlov. (Nachádza sa v skupine Štýly WordArt.)
Bublina 3 Vyberte si štýl grafiky WordArt. Použije sa na všetok text, ktorý sa nachádza vo vybratých tvaroch.

V tejto skupine môžete nájsť aj galérie pre farebné výplne, štýl orámovania a vizuálne efekty vrátane tieňa, odrazu a žiary.

Tu je tip.     Kartu Formát možno použiť aj na ďalšiu prácu s tvarmi. Môžete napríklad nahradiť jeden tvar druhým, zmeniť veľkosť tvarov, zmeniť usporiadanie tvarov pomocou zarovnania, presúvať tvary dopredu alebo dozadu v poradí na snímke alebo otáčať tvary.