Získanie vizuálnych efektov pomocou prvkov grafiky SmartArt

Kliknutie na tlačidlo Cvičenie v programe PowerPoint na otvorenie okna programu PowerPoint a okna pokynov pre cvičenie

Veľkosť preberanej súčasti: 84 kB (<1 min. pri rýchlosti 56 kb/s)

Cvičenie v programe PowerPoint
Vyskytli sa v rámci kurzu problémy?
PomocníkVyskúšajte naše tipy na riešenie problémov.


V tomto praktickom cvičení použijete vedomosti, ktoré ste získali o štýloch a vylepšeniach grafiky SmartArt.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe PowerPoint sa do počítača prevezme cvičná prezentácia, ktorá sa otvorí v programe PowerPoint, a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia. Poznámka.     V počítači musí byť nainštalovaný program PowerPoint 2007.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Grafike SmartArt chcete pridať priestorový vzhľad. Na ktorej karte sa nachádza tento štýl?

Na karte Návrh.

Na karte Návrh v rámci položky Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

Na karte Formát v rámci položky Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

Ak chcete, aby celá grafika používala iné farby v rámci aktuálne použitého motívu, čo treba urobiť?

Použiť nový farebný variant z galérie Zmeniť farby.

Použiť novú farbu z galérie Štýly tvarov.

Chcete použiť jemné orámovanie a špeciálny obrys na jeden konkrétny tvar. Kde možno nájsť tento typ formátovania?

Na karte Návrh v rámci položky Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

Na karte Formát v rámci položky Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

K textu v tvare ste pridali štýl WordArt, ale nie ste spokojní s výsledkom a chcete začať znova s takým textom, aký bol pred aplikovaním štýlu WordArt. Čo treba spraviť?

Použiť tlačidlo Vynulovať obrázok na karte Návrh v položke Nástroje pre grafické prvky SmartArt.

Odstrániť text a začať odznova.

Vybrať text a v galérii WordArt kliknúť na položku Vymazať WordArt.

Upravujete staršiu prezentáciu, ktorá obsahuje organizačnú schému. Už ste skonvertovali niektoré zoznamy s odrážkami na grafiku SmartArt a chcete, aby organizačná schéma vyzerala podobne. Navyše potrebujete upraviť organizačnú schému pridaním a odstránením určitých názvov. Čo by ste mali urobiť?

Odstrániť organizačnú schému a začať znova.

Kliknúť dvakrát na tvar v organizačnej schéme a v dialógovom okne konverzie vybrať možnosť skonvertovania schémy na grafiku SmartArt.

Kliknúť dvakrát na tvar v organizačnej schéme a v dialógovom okne konverzie vybrať možnosť skonvertovania schémy na tvary.